Odpustky přivlastnitelné zemřelým v roce 2020

Plakát

V letošním mimořádném roce můžeme z dovolení Apoštolské penitenciárie na podnět papeže Františka získávat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý měsíc listopad.

Mimořádné podmínky pro ty, kteří jsou nemocní, v izolaci, ...

Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie.

Podmínky:
- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, 
- zříci se jakéhokoli hříchu,
- vzbudit úmysl přijmout eucharistii a vykonat zpověď jakmile to bude možné, a pomodlit se za Svatého Otce,
- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkostí Bohu. 

Řádné podmínky

1. Odpustky, které je běžně možné získat 1. a 2. listopadu spojené s návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.

Podmínky:
v daný den
- návštěva kostela nebo kaple,
- modlitba Otčenáš,
- modlitba Věřím,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

2. Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.

Podmínky:
v daný den
- návštěva hřbitova,
- modlitba za zesnulé,
- modlitba na úmysl Svatého Otce,
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

(převzato z www.liturgie.cz)

Druh článku

Farnost