Organizační věci kolem období dušiček - platnost změn od 29. 10.

Vzhledem k současné situaci aktualizujeme základní provoz farnosti takto.

Obvyklé pobožnosti na hřbitovech se nekonají.

V neděli 1. listopadu o slavnosti Všech svatých plánujeme přenos bohoslužby z farní kaple v 9.00 hodin na stránce www.farnost-usti.cz/prenos. Od 10.00 do 11.00 bude kostel k dispozici pro svátost smíření a podání svatého přijímání.

V Tisé tuto 1. neděli v měsíci bude kněz také přítomen od 16.00 do 16.30 a je možné přistoupit ke sv. smíření a přijmout eucharistii.

V pondělí 2. listopadu o Památce všech věrných zemřelých plánujeme přenos bohoslužby z farní kaple v 18.00 hodin. Od 17.00 do 18.00 hod. bude kostel přístupný a bude možné přijmout svátost smíření a eucharistii.

Jinak platí, že od pondělí do soboty od 17:30 do 18:00 je kostel otevřen a je možné přistoupit ke zpovědi a ke sv. přijímání. Od 18:00 je slavena mše sv. za zavřenými dveřmi s vyloučením veřejnosti. Po mši sv. se již adorace nekoná!

Farnost