Úmysly farního živého růžence - 4. čtvrtletí 2020

Říjen:

 • Za Boží požehnání pro nově zvolené zastupitele a senátory a stávající představitele státu.
 • Za celosvětové ukončení pandemie koronaviru a zachování bohoslužeb a farních aktivit.
 • Za misie a za nová duchovní povolání.

Listopad:

 • Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
 • Za požehnání operace členky živého růžence.
 • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro otce biskupa a diecézní kněžské společenství.

Prosinec:

 • Za plodné využití adventní doby.
 • Za požehnané prožití vánočních svátků.
 • Za probuzení litoměřické diecéze a za svolání diecézní synody.

Celý rok se také modlíme na tyto úmysly:

 • Za živé a zemřelé členy společenství živého růžence.
 • Za mír na celém světě.

Druh článku

Farnost

Klíčová slova