Obnovení veřených bohoslužeb

Od středy 18. listopadu obnovujeme veřejné bohoslužby, zatím pro 15 lidí. Jinak platí standardní pořad bohoslužeb. Na nedělní dopolední bohoslužby je třeba se zapsat do seznamu v kostele nebo kontaktovat telefonicky kancelář nebo P. Václava.

Farnost