Památka Všech věrných zemřelých

Milí bratři a sestry,

v těchto dnech slavíme největší skutečnosti naší víry. Dnes si připomínáme nebe a zítra duše v očistci, na které máme pamatovat především modlitbou a získáváním plnomocných odpustků, které za stanovených podmínek, můžeme získávat. Vzhledem k situaci, bylo toto získávání plnomocných odpustků usnadněno, zvláště pro ty, kteří pro stáří, nemoc nebo jiné důvody, nemohou splnit obvyklé podmínky. Na našich webových stránkách máte vše vyloženo, podívejte se na ně a využijte nabízené milosti pro ty, kteří nás zvláště letos předešli. Namátkou vzpomeňme na našeho hlavního kostelníka Jana Žahoura, ale i další.

Chtěl bych připomenout, že církev nechce věci odpustků komplikovat, ale zjednodušovat a usnadňovat. Znamená to, že když je řečeno modlitba na úmysl sv. Otce, stačí i ta nejjednodušší modlitba, podobně modlitby za zemřelé, není třeba breviář, celý růženec atd. To jsou věci doporučené, ale stačí ta nejjednosuší modlitba za duše zemřelých. Bůh je velkorysý, buďme za to vděčni.

Je pěkné, že jsme vyzývání, abychom se třeba doma pomodlili před obrazem Pána Ježíše, nebo Panny Marie. Znova nám církev připomíná vytvoření modlitebního prostoru v rodině, kam bychom mohli přicházet k osobní nebo společné modlitbě. Zkusme o tom uvažovat, abychom neměli pouze to nejnovější jádro s koupelnou, nebo novou kuchyňskou linku, ale pamatujme také na vytvoření modlitebního prostoru.

Milí bratři a sestry, přeji vám hluboce prožité "dušičkové" dny, kdy zářící hřbitovy plné světel, dosvědčují, jak hluboká je víra i dnešních lidí. A my jim vyprošujme, aby se toto jejich tušení, proměnilo ve skutečnou, pevnou víru.

Požehnané dny vám všem přeje

otec Miroslav

 

Druh článku

Farnost