Farní ohlášky z neděle 23. 5. 2021

Slavnost Seslání Ducha svatého

*       Dnes v neděli Seslání Ducha svatého se zde v kostele v 18:00 hodin konají slavnostní nešpory, kterými uzavřeme dobu velikonoční.

 *      Příští pátek 28. 5. se koná Noc kostelů, v našem farním obvodu máme zpřístupněno osm kostelů nebo kaplí. Náš kostel bude otevřený od večerní mše do 22.00. Po mši svaté krátce promluví P. Mirek Šimáček, poté bude komentovaná prohlídka kostela z pohledu historického a liturgického. Od 20.00 hodin bude povídání a promítání fotek z měsíční 800 km pěší pouti do Santiaga, kterou loni v létě absolvoval náš novokřtěnec Jakub Tomaštík. Je možné si také udělat výlet po jinak většinou zavřených venkovských objektech.

*       V sobotu 29. května se v Jablonném v Podještědí konají oslavy sv. Zdislavy, patronky naší diecéze a patronky rodin. Mše sv. se slouží v 7.00, 9.00, 11.00 a 14.00 hodin. Pro zájemce pořádáme pěší pouť. Délku je možné upravit v rozmezí 12 - 22 km. Zájemci ať se hlásí u P. Václava. Je nutné počítat s brzkým odjezdem z hlavního vlakového nádraží již v 5:27.

 *      Na příští neděli 30. května zveme rodiny s dětmi na výlet na Vysoký Ostrý spojený s poutí k Nejsvětější Trojici. Sraz bude v neděli ve 14:45 u kaple Nejsv. Trojice na Nové Vsi (autobus č. 9 odjíždí ze zastávky Divadlo ve 14:22). Zde putování zahájíme i zakončíme společnou modlitbou. Odtud se vypravíme na vrch Vysoký Ostrý a okruhem zase zpět. Cestu dětem zpestří hry. Bude-li příležitost, můžeme si rozdělat oheň, myslete na to při přípravě svačiny. Délka trasy jsou asi 4 km. Zpět jede autobus č. 9 z Nové Vsi v 18:41.

*       Májové pobožnosti v měsíci květnu probíhají v našem kostele ve všední dny kromě středy a neděle po každé mši sv. Hovoříme o modlitbě růžence z pohledu sv. papeže JP.II. Srdečně zveme k účasti.

*       Výuka náboženství již znovu začala ve všech skupinách.

*       V pondělí 24. 5. se jako obvykle koná příprava na první svaté přijímání od 16:00 hod.

*       Pravidelná eucharistická adorace probíhá každý čtvrtek od 17:15 hod.

*       Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke sv. smíření.

Příloha

Druh článku

Farnost

Klíčová slova