Farní ohlášky z neděle 30.5.2021

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

 *       Dnešní neděli zveme rodiny s dětmi na výlet na Vysoký Ostrý spojený s poutí k Nejsvětější Trojici.

Sraz bude odpoledne ve 14:45 u kaple Nejsv. Trojice na Nové Vsi (autobus č. 9 odjíždí ze zastávky divadlo ve 14:22). Zde putování zahájíme i zakončíme společnou modlitbou.

Odtud se vypravíme na vrch Vysoký Ostrý a okruhem zase zpět. Cestu dětem zpestří hry. Bude-li příležitost, můžeme si rozdělat oheň, myslete na to při přípravě svačiny. Délka trasy jsou asi 4 km.

Zpět jede autobus č. 9 z Nové Vsi v 18:41.

*        Poslední májová pobožnost v měsíci květnu proběhne v našem kostele na svátek Navštívení Panny Marie v pondělí po mši sv. Hovoříme o modlitbě růžence z pohledu sv. papeže JP.II. Srdečně zveme k účasti.

*        V pondělí 31. 5. se jako obvykle koná příprava na první svaté přijímání od 16:00 hod.

*        Pátek 4. 6. je prvním pátkem v měsíci. V tento den je vhodné přijmout svátost smíření a eucharistie. Po mši svaté v 18:00 hod. následuje pravidelná eucharistická adorace.

*        První svaté přijímání přijmou děti z naší farnosti příští neděli  6. června při mši sv. v 10:30 hod.

Druh článku

Farnost

Klíčová slova