Farní ohlášky z neděle 6.6.2021

Slavnost Těla a Krve Páně

*      Dnešní neděli přijmou první svaté přijímání děti z naší farnosti při mši sv. v 10:30 hod.

*      V pátek 11. června se uskuteční v kostele a na faře na Střekově zakončení školního roku pro rodiny s dětmi. Na programu mše sv. od 17:00 hod., usazení kříže, opékání z vlastních zásob, soutěže a hry pro děti. Předpokládaný závěr ve 20:00 hod. Každého prosíme, aby si přinesl na lístečku předsevzetí pro čas prázdnin a dovolené. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela.

*      Výuka náboženství pro děti ze všech skupin bude i nadále pokračovat až do 25. června.

*      V sobotu 12. června oslavíme přesunutý svátek sv. Vojtěcha při mši sv. od 18:00 hod. v kostele sv. Vojtěcha (dominikánský klášter). V tento den nebude v našem kostele večerní mše sv. v 18:00 hod.

*      V neděli 13. června budou někteří mladí z naší farnosti biřmováni v Příchovicích. Slavnosti se zúčastní také P. Václav. Pamatujme na všechny biřmovance v modlitbě.

Druh článku

Farnost

Klíčová slova