Společné ukončení školního roku

Plakát

Srdečně zveme rodiny s dětmi na společné ukončení školního roku v pátek 11. června na Střekov. Zahájíme mší svatou v 17.00 ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (půl hodiny před mší sv. je možnost cvičit písně ke mši a přistoupit ke svátosti smíření), poté požehnáme kříž, který přeneseme a usadíme na farní zahradě ve svahu.

Následovat bude občerstvení formou opékání a donesených dobrot (o což prosíme hodné maminky a babičky).

Připraveny jsou samozřejmě hry pro děti školou povinné.

Příloha

Druh článku

Manželská setkání 2021

Pár na pláži

V příloze naleznete informace a pokyny k účasti na Manželských sektáních 2021, které se letos konají v termínu 17. - 24. července v Blatné. Doporučujeme účast všem maželům.

Letní kurs Manželských setkání je programem zaměřeným na harmonické manželství a odpovědné rodičovství.

Jeho náplní jsou přednášky s tématikou vzájemných vztahů muže a ženy a následná práce ve skupinkách.

Druh článku

Denní modlitba církve a prostor k rozjímání během tridua

Plakát

Srdečně zveme na společnou modlitbu církve o velikonočním triduu.

Zelený čtvrtek

  • po večerních obřadech do 22.00 hod. - kostel otevřen k soukromé modlitbě

Velký pátek

  • 8.30  hod. - ranní chvály s modlitbou se čtením
  • 9.00 - 12.00 hod. - kostel otevřen k soukromé modlitbě

Bílá sobota

  • 8.30 hod. - ranní chvály s modlitbou se čtením
  • 9.00 - 15.00 hod. - modlitba u Božího hrobu

Zmrtvýchvstání Páně

  • 18.00 - slavnostní nešpory

Příloha

Druh článku

Zápis do 1. třídy křesťanské školy Karmel

Zápis Karmel

Křesťanská škola Karmel pořádá zápis dětí do 1. třídy. Zápis se bude konat s přihlédnutím k aktuální situaci v termínech 8. dubna a 14. dubna od 13.30 do 17.00 hodin.

Více informací na přiloženém letáku a na webových stránkách www.skolakarmel.cz.

Druh článku

Alianční týden modliteb 2021 - online

V lednu se tradičně scházíme k modlitbám napříč křesťanských denominací v rámci tzv. aliančního týdne modliteb. Vždy jednotlivá církevní společenství v určených dnech hostí ostatní a duchovní se střídají ve službě Božímu slovu. Letos se tato iniciativa může konat maximálně online.
Proto přinášíme link - https://us02web.zoom.us/j/85793709541, na kterém se můžete vždy v 18.00 hodin připojit k modlitbám, které vedou:

Druh článku

Pěšky Santiago de Compostela - se nekoná

Plakát

Avizované setkání se tuto středu nekoná. Náhradní termín bude stanoven až se situace kolem koronaviru opět stabilizuje.

Zveme na povídání a promítání o pěší pouti do Santiaga, kterou absolvoval náš katechumen Jakub Tomaštík.

Akce se koná v kostele po večerní mši svaté v úterý 13. října  cca v 18:45.

Druh článku