Farní ohlášky z neděle 2.5.2021

5. neděle velikonoční

 

*      Májové pobožnosti v měsíci květnu budou v našem kostele probíhat ve všední dny kromě středy a neděle po každé mši sv. Srdečně zveme k účasti.

*      Pátek 7. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. Možnost přijetí svátosti smíření a sv. přijímání s přislíbeními prvních pátků, po mši sv. eucharistická adorace.

Druh článku

Růžencový maraton

Papež František si přeje uskutečnit v letošním měsíci květnu iniciativu modlitebního růžencového maratonu z různých mariánských poutních míst. Na každý den vybral úmysl související s pandémii koronaviru. Tyto úmysly jsou uvedeny níže a také v příloze na straně 2. My zde v Ústí nad Labem poutní míst nemáme, ale myslím, že se můžeme připojit každý z nás soukromě, nebo v rodinném společenství. A klidně můžeme také připojit aktuální prosbu - za zachování právní definice manželství jako společenství muže a ženy.

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu

Druh článku

Bohoslužby bez omezení počtu účastníků a se zpěvem

Nejvyšší správní soud v rozsudku z 22. dubna 2021 konstatoval neústavnost většiny opatření Ministerstva zdravotnictví týkajících se bohoslužeb. Nová opatření 23. dubna se již o bohoslužbách výslovně nezmiňují. Proto již neplatí omezení společného zpěvu a striktní omezení počtu účastníků bohoslužeb.

I nadále ale v kostele:

  • nosíme respirátor nebo nanoroušku,
  • dodržujeme dvoumetrové rozestupy mezi osobami, které nejsou členy téže domácnosti,
  • před vstupem si desinfikujeme ruce.

Druh článku

Manželská setkání 2021

Pár na pláži

V příloze naleznete informace a pokyny k účasti na Manželských sektáních 2021, které se letos konají v termínu 17. - 24. července v Blatné. Doporučujeme účast všem maželům.

Letní kurs Manželských setkání je programem zaměřeným na harmonické manželství a odpovědné rodičovství.

Jeho náplní jsou přednášky s tématikou vzájemných vztahů muže a ženy a následná práce ve skupinkách.

Druh článku

Sčítání lidu 2021 a nabídka pomoci

Logo

V těchto dnech probíhá elektronická fáze sčítání obyvatelstva. Vyplnit sčítačí formulář je možné na adrese: onlinescitani.cz. Sčítání je povinné, kdo se nesečte elektronicky, tomu budou doručeny papírové formuláře sčítacími komisaři.

Mezi otázkami jsou dva nepovinné údaje - národnost a příslušnost k náboženství/církvi. Našimi pastýři jsme vyzváni k tomu, abychom se jako lidé pokřtění k církvi přihlásili. Do kolonky se vpisuje tento správný název: "Církev římskokatolická".

Druh článku

Denní modlitba církve a prostor k rozjímání během tridua

Plakát

Srdečně zveme na společnou modlitbu církve o velikonočním triduu.

Zelený čtvrtek

  • po večerních obřadech do 22.00 hod. - kostel otevřen k soukromé modlitbě

Velký pátek

  • 8.30  hod. - ranní chvály s modlitbou se čtením
  • 9.00 - 12.00 hod. - kostel otevřen k soukromé modlitbě

Bílá sobota

  • 8.30 hod. - ranní chvály s modlitbou se čtením
  • 9.00 - 15.00 hod. - modlitba u Božího hrobu

Zmrtvýchvstání Páně

  • 18.00 - slavnostní nešpory

Příloha

Druh článku