Kontakt

Ústecká Madona

 

  Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem

  • Bílinská 110/3, 400 01 Ústí nad Labem
  • IČO: 44226349
  • tel.:  475 209 303, 411 192 211 (přímo kancelář)
  • mobil:  604 201 533
  • e-mail: arcidekul@seznam.cz
  • arciděkan (statutární zástupce farnosti): P. Miroslav Šimáček
  • kněz na odpočinku: P. Pavel Jančík
  • tel.: 475 221 244
  • kancelář: Ing. Marcela Novotná
  • tel.: 411 192 211