Přihláška na farní den - plavba lodí do Litoměřic

Na farní den v sobotu 7. září je možné se přihlásit také takto přes internet pomocí tohoto formuláře.

Můžete sdělit další informace - omezení, dietu, počet lidí, které přihlašujete,...