Oprava střechy kostela v Libouchci

 
 
"Rekonstrukce  střešního  pláště včetně rekonstrukce dřevěného krovu kostela sv. Tří králů v Libouchci"
 
Se získanými prostředky z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova ve spolupráci s MAS Labské skály v rámci projektu podpořeného z Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 "Rekonstrukce střešního pláště včetně rekonstrukce dřevěného krovu kostela sv. Tří králů v Libouchci" dokázala Římskokatolická farnost Libouchec opravit střechu kostela a zamezit tak pokračování poškození kulturní památky a její zachování budoucím generacím. Děkujeme!
Kostel sv. Tří králů slouží jak k bohoslužebným účelům, tak i ke kulturním akcím (koncerty, zejména v době adventní, vánoční besídky místní školy a školky, Noc kostelů, Dny evropského dědictví apod.) Kostel je také známou dominantou obce.

Před opravou střechy
 

Po rekonstrukci