Slavnost všech svatých

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím v předvečer velkého svátku Všech svatých. Naše možnosti budou značně omezené vzhledem ke zdravotní situaci, ale radost z jistoty nebe to neubírá. Myslíme na nekonečný zástup těch, kteří nás předešli. Tisíce jsou prohlášeni za svaté – mučedníky, vyznavače, panny, řeholníky, řeholnice, svaté kněze, biskupy a papeže. Ale ještě větší množství neznámých svatých všedního dne slavíme v těchto dnech. Pamatujeme na své prarodiče, rodiče, příbuzné a přátele. Pamatujeme na ty, kteří nás opustili již poměrně dávno, ale i na ty, kteří se stali obyvateli Nebeského království nedávno a které jsme znali.

Slavnost Všech svatých je stálá připomínka, kam lidský život směřuje, připomíná, abychom hledali především Boží království. Abychom žili s vírou, kterou vyjadřuje mocný zástup nebešťanů, kteří stojí před trůnem a Beránkem a volají mocným hlasem: „Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi. Připojme se alespoň v duchu k tomuto chvalozpěvu, protože právě této době dvojnásob pociťujeme její pravdivost.

Požehnané svátky přeje a vyprošuje

Otec Miroslav