Úmysly farního živého růžence - 4. čtvrtletí 2020

Říjen:

  • Za Boží požehnání pro nově zvolené zastupitele a senátory a stávající představitele státu.
  • Za celosvětové ukončení pandemie koronaviru a zachování bohoslužeb a farních aktivit.
  • Za misie a za nová duchovní povolání.

Listopad:

  • Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
  • Za požehnání operace členky živého růžence.
  • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro otce biskupa a diecézní kněžské společenství.

Prosinec:

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2020

Růženec

Na následující čtvrtletí bychom se modlili na tyto úmysly.

Červenec:

  • Za zdárný průběh farního tábora.
  • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro kněze ústeckých farností a novokněze.
  • Za ochranu těla i duše dětí během prázdnin a za uzdravení dítěte po úrazu.

Srpen:

Druh článku