Farní ohlášky z neděle 8. 3. 2020

2. neděle postní

*       V postní době probíhají v našem kostele každý pátek od 17:15 hod. křížové cesty. V jejím vedení se střídají jednotlivé skupiny. V pátek 13. 3. povedou křížovou cestu senioři. Po mši sv. zveme všechny zájemce na modlitbu chval.

*       Setkání lékařů se uskuteční v pondělí 9. 3. od 19:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Součástí programu je diskuze na základě knihy Jana Pavla II. Paměť a identita, malé pohoštění a modlitba za rozsáhlý svět zdravotnictví. Srdečně zveme.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 1. 3. 2020

1. neděle postní

*       Ve čtvrtek 5. 3. se uskuteční  pravidelné setkání z cyklu večerů „Hovory o víře“. Sejdeme se po mši sv. na faře, sál Sinaj. Na programu máme pokračování v úvahách o modlitbě Páně. Následuje diskuse, duchovní zkušenosti, společná modlitba. Všichni zájemci o prohloubení otázek týkajících se víry jsou zváni.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16. 2. 2020

6. neděle v mezidobí

*        Pozvánka pro naše děti: Milé děti, zveme Vás na karneval, který proběhne 23. února od 15 do 17 hod. na faře v sále Sinaj. Uvítáme i Vaše rodiče či prarodiče, kteří mohou také přijít v maskách. 

*       Setkání seniorů z důvodu nemoci a nepřítomnosti zodpovědných za program tento měsíc odpadá.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 19. 1. 2020

2. neděle v mezidobí

*      Týden modliteb za jednotu křesťanů se koná ve dnech 18. – 25. ledna. Letošní texty k Týdnu modliteb připravili křesťané z Malty a vycházejí ze slov Písma svatého, která jsou ústřední myšlenkou tohoto týdne: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“ (Sk 28,2). Připojme se v našich modlitbách za jednotu křesťanů.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 12. 1. 2020

Svátek Křtu Páně

*      Zveme všechny, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhali při výstavě betlémů, na přátelské setkání v pondělí 13. 1. od 16:30 hod. na faru. Sejdeme se v sále JP.II.

* Lednové setkání lékařů neproběhne, na další setkání s našimi lékaři se budeme těšit 2. pondělí v únoru.

Příloha

Druh článku