Farní ohlášky z neděle 28. 6. 2020

13. neděle v mezidobí

*      Dnešní neděli v 16:00 hod. zveme všechny na pouť ke sv. Petru a Pavlovi do kostela v Žežicích. Bude sloužena slavnostní poutní mše sv. s požehnáním obnovené křížové cesty.

*       Organizační tým farního tábora prosí, zda by se nenašla dobrovolnice na službu jedné ze dvou kuchařek. Informace u Wandy Velinské nebo u P. Václava. Tábor proběhne v termínu 18. – 31. 7. Mysleme už nyní na naše děti v modlitbě.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21. 6. 2020

12. neděle v mezidobí

*      V pondělí 22. 6. se v kostel sv. Vojtěcha koná přeložená poutní bohoslužba ke cti tohoto světce. Z tohoto důvodu nebude večerní mše sv. ve farním kostele. Všichni jsme zváni k účasti na této poutní bohoslužbě s dominikánskou rodinou.

*      Ve středu 24. 6. proběhne zasedání Ekonomické rady farnosti od 17:00 hod na faře, sál Jana Pavla II.

*      Ve čtvrtek 25. 6. po mši sv. se uskuteční závěrečné setkání Farní rady naší farnosti, sál Jana Pavla II.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14. 6. 2020

Těla a Krve Páně

*      Poslední hodiny náboženství v tomto školním roce se uskuteční tento týden v obvyklých časech.

*      Závěrečné společenství SŠ a VŠ mládeže proběhne ve středu 17. 6. od 19:00 hod. u ohně na farní zahradě ve Skoroticích. Všichni jsou srdečně zváni.

*      Křest našich katechumenů se uskuteční o Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova při mši sv. 19. června. Modleme se za jejich další cesty víry.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 7. 6. 2020

Slavnost Nejsvětější Trojice

*      Dobrovolná účast dětí na hodinách náboženství je obnovena v obvyklých časech a skupinách.

*      Pokračuje příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v 14.30 hod.

*      Přivítáme nové hudebníky z řad naší mládeže, kteří by se chtěli zapojit do farní hudební kapely, která bude také součástí programu Noci kostelů v pátek 12. června. Zájemci, hlaste se u P. Václava či Adama Benedikta.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 31. 5. 2020

Slavnost Seslání Ducha svatého

*      Od příštího týdne obnovujeme dobrovolnou účast dětí na hodinách náboženství v obvyklých časech a skupinách.

*      Pokračuje příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v pondělí ve 14.30 hod.

*      První svaté přijímání dětí proběhne o Slavnosti Těla a Krve Páně v neděli 14. června při mši sv. v 10:30 hod.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 24. 5. 2020

7. neděle velikonoční

*      Po každé večerní mši svaté následuje májová pobožnost. Rozjímání konáme na základě myšlenek papeže Benedikta XVI. O Panně Marii.

*      Prosíme, abyste zachovávali hygienické předpisy, tzn. 2 metry rozestup mezi osobami (s výjimkou rodin), rouška a dezinfekce rukou při vstupu do kostela.   

*     V pondělí 25. května začíná příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v 14.30, sejdeme se u bočního vchodu a půjdeme do kostela.

Příloha

Farní ohlášky z neděle 17. 5. 2020

6. neděle velikonoční

*     Ve čtvrtek 21. 5. oslavíme při mši sv. v 18:00 hod. slavnost Nanebevstoupení Páně, a to již za zvuku varhan.  Srdečně  zveme  k účasti.

*     Po každé večerní mši svaté následuje májová pobožnost. Rozjímání konáme na základě myšlenek papeže Benedikta XVI. O Panně Marii.

*     Příští neděli budou již mše sv. slouženy v obvyklém pořádku, to znamená v 9.00 v 10.30 hod. Prosíme, abyste využili také sobotní mše sv. v 18.00 hod., abychom dodrželi počet do 100 osob.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10. 5. 2020

5. neděle velikonoční

*      Od 11. května včetně platí o bohoslužbách omezení počtu na 100 lidí. Bohoslužby v našem kostele se budou konat po celý týden večer v 18:00 hod, kromě středy, kdy je mše sv. ráno v 8:00 hod. Žádáme o dodržování hygienických předpisů.

*     Nedělní mše sv. 17. 5. bude sloužena v 8:00 hod., 9:00 hod. a v 10:00 hod., též v počtu 100 osob.

*     Naše nemocné rádi na požádání navštívíme v jejich domovech.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 8. 3. 2020

2. neděle postní

*       V postní době probíhají v našem kostele každý pátek od 17:15 hod. křížové cesty. V jejím vedení se střídají jednotlivé skupiny. V pátek 13. 3. povedou křížovou cestu senioři. Po mši sv. zveme všechny zájemce na modlitbu chval.

*       Setkání lékařů se uskuteční v pondělí 9. 3. od 19:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Součástí programu je diskuze na základě knihy Jana Pavla II. Paměť a identita, malé pohoštění a modlitba za rozsáhlý svět zdravotnictví. Srdečně zveme.

Příloha

Druh článku