Farní ohlášky z neděle 11. 10. 2020

28. neděle v mezidobí

*      Od 12. října vláda omezuje účast na bohoslužbě v počtu maximálně 10 osob. Bohoslužby proto od pondělí upravujeme takto:

Každý den budou dvě mše sv. a to v 7.30 a v 18.00 hod.

Půl hodiny před každou bohoslužbou příležitost ke sv. zpovědi. Maximální počet účastníků deset. Z toho důvodu jsou za lavicemi na celý týden formuláře, do kterých se prosíme zapisujte, aby počet účastníků bohoslužeb nepřesáhl povolený počet.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 4.10.2020

27. neděle v mezidobí

*      "Vláda omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá."

*      Každý čtvrtek se koná pravidelná eucharistická adorace od 17.15.

*      Společenství Magnificat se sejde poprvé v pondělí 5. října v 16:30 hod. na faře, sál Nazaret.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 27.9.2020

26. neděle v mezidobí

 

*      Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz. Výuka již začala. Změny v časovém harmonogramu:

Příprava na 1. sv. přijímání: pondělí 14:45 – 15:30 hod

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 20. 9. 2020

25. neděle v mezidobí

*      Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz. Výuka začne od pondělí 21. 9. Došlo také k drobným změnám v rozpisu hodin náboženství:

Příprava na 1. sv. přijímání: pondělí 14:45 – 15:30 hod

1. – 2. tř.: úterý 16:00 - 16:45 hod

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6. 9. 2020

23. neděle v mezidobí

*        Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*        V sakristii jsou k dispozici DVD s fotkami z prvního svatého přijímání. Rodiny, jejichž děti se této slavnosti letos účastnily, si je mohou vyzvednout.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 30. 8. 2020

22. neděle v mezidobí

*       Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*       V sakristii jsou k dispozici DVD s fotkami z prvního svatého přijímání. Rodiny, jejichž děti se této slavnosti letos účastnily, si je mohou vyzvednout.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16. 8. 2020

20. neděle v mezidobí

*      Přihlášky na náboženství na nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Bližší informace naleznete též na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*      V sakristii nebo na faře v kanceláři je možné si se slevou zakoupit nově vydanou Modlitební knížku. Cena 120,- Kč.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 2. 8. 2020

18. neděle v mezidobí

*     Pátek 7. 8. je prvním pátkem v měsíci. Využijme možnosti přijmout svátost smíření a eucharistie – tento den je spojen s mimořádnými milostmi. Po mši sv. následuje pravidelná eucharistická adorace.

*      Slavnostní bohoslužba ke cti a chvále Matky Boží Panny Marie spojená s požehnáním obnoveného Mariánského sloupu v Praze se v chrámu Matky Boží před Týnem bude slavit v sobotu 15. srpna 2020 od 10.00 hod. Více také na nástěnce a webu.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10. 5. 2020

5. neděle velikonoční

*      Od 11. května včetně platí o bohoslužbách omezení počtu na 100 lidí. Bohoslužby v našem kostele se budou konat po celý týden večer v 18:00 hod, kromě středy, kdy je mše sv. ráno v 8:00 hod. Žádáme o dodržování hygienických předpisů.

*     Nedělní mše sv. 17. 5. bude sloužena v 8:00 hod., 9:00 hod. a v 10:00 hod., též v počtu 100 osob.

*     Naše nemocné rádi na požádání navštívíme v jejich domovech.

Příloha

Druh článku