Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2020

Růženec

Na následující čtvrtletí bychom se modlili na tyto úmysly.

Červenec:

  • Za zdárný průběh farního tábora.
  • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro kněze ústeckých farností a novokněze.
  • Za ochranu těla i duše dětí během prázdnin a za uzdravení dítěte po úrazu.

Srpen:

Druh článku

Poutní bohoslužba v Žežicích

Zveme na poutní mši sv. do kostela sv. Petra a Pavla v Žežicích v neděli 28. června 2020 v 16:00 hodin. Téhož dne bude také v žežickém kostele k vidění nově zrenovovaná křížová cesta. Je možné přijít procházkou z Krásného Března – konečná zastávka trolejbusu č. 55. Jste srdečně zváni !!!

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - červen 2020

Růženec

Na měsíc červen jsem obdržel tyto úmysly, s malou omluvou za prodlení je zveřejňuji.

  • Za všechna křesťanská periodika, televizi, rozhlas i noviny na poděkování, jak krásně přibližovaly během pandemie Boží slovo, včetně našich kněží.
  • Za Boží požehnání pro děti, které půjdou k prvnímu svatému přijímání.
  • Za dary Ducha svatého pro všechny, kteří budou v našem kostele pokřtěni.

A opět celoroční úmysly:

  • za živé a zemřelé členy společenství živého růžence,
  • za mír na celém světě.

Druh článku

Noc kostelů 2020

Banner

I v letošním roce se v naší farnosti bude konat Noc kostelů, byť dlouho nebylo jisté, zda to nakonec bude možné. Díky této nejistotě jsme také upravili a zkrátili program.

Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem:

Druh článku

Pěší pouť ke sv. Zdislavě

Foto

Drazí přátelé, celkem narychlo zvu na pěší pouť ke sv. Zdislavě do Jablonného tuto sobotu 30. května. Odjezd z Ústí z hlavního vlakového nádraží již v 5:27! Poputujeme ze Svoru do Jablonného - tj. nějakých 21 km krásnou přírodou. Budeme se modlit především za rodiny a požehnání pro manželský život. V Jablonném se zúčastníme mše sv. ve 14:00 (sloužit bude P. Lukáš Fošum OP), poté bude asi i čas podívat se ke studánce a do Ústí se vrátíme vlakem v 18:33. S sebou jídlo, pití, vhodnou obuv a oblečení, roušku a pár peněz.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 24. 5. 2020

7. neděle velikonoční

*      Po každé večerní mši svaté následuje májová pobožnost. Rozjímání konáme na základě myšlenek papeže Benedikta XVI. O Panně Marii.

*      Prosíme, abyste zachovávali hygienické předpisy, tzn. 2 metry rozestup mezi osobami (s výjimkou rodin), rouška a dezinfekce rukou při vstupu do kostela.   

*     V pondělí 25. května začíná příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Začínáme v 14.30, sejdeme se u bočního vchodu a půjdeme do kostela.

Příloha