Pěšky Santiago de Compostela - se nekoná

Plakát

Avizované setkání se tuto středu nekoná. Náhradní termín bude stanoven až se situace kolem koronaviru opět stabilizuje.

Zveme na povídání a promítání o pěší pouti do Santiaga, kterou absolvoval náš katechumen Jakub Tomaštík.

Akce se koná v kostele po večerní mši svaté v úterý 13. října  cca v 18:45.

Druh článku

Pouť do Bohosudova

Bohosudov

Zveme na farní pouť k Panně Marii Bolestné do Bohosudova. Společná doprava autobusem zajištěna. Odjezd v úterý 15. září v 17.00 hodin ze zastávky Malá Hradební. Po příjezdu do Bohosudova bude společná modlitba růžence, poté mše sv. Během růžence příležitost ke sv. smíření. Jde o pouť naší farnosti. Návrat kolem 19:45 opět na zastávku Malá Hradební.

Je také možné připojit se k pěší pouti do Bohosudova, vyráží se ve 14.00 hodin od arciděkanského kostela.

Na obě varianty se přihlašujte prosím v sakristii nebo u P. Václava.

 

 

Druh článku

Svěcení Mariánského sloupu

Plakát

Tuto sobotu, 15. srpna 2020 se uskuteční svěcení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

V 10.00 hod bude v Týském chrámu slavena mše svatá kardinálem Dominikem Dukou a poté proběhne svěcení Mariánkého sloupu, který byl po 102 letech znovu postaven. Srdečně zveme na tuto pouť. Pohodlně lze dojet rychlíkem na hlavní nádraží Praha a pak pěšky dojít na místo slavnosti. Navrhovaný čas odjezdu: 7.22 hod.

Srdečně zveme.

P. Miroslav Šimáček, arciděkan

Druh článku