Výuka náboženství

Katecheze dětí - výuka náboženství probíhá v naší farnosti na faře (Bílinská 110/3, Ústí nad Labem) v těchto termínech:

Termín Místo Věková kategorie Vyučující
pondělí 14:30 - 15:30 Fara - sál Jana Pavla II. - 1. patro příprava na první svaté přijímání (prvokomunikanti) Mgr. Věra Gajdůšková
pondělí 15:45 - 16:45 Fara - sál Jana Pavla II. - 1. patro 4. - 5. tř. ZŠ Mgr. Věra Gajdůšková
úterá 16:00 - 17:00 Fara - sál Jana Pavla II. - 1. patro 1. - 2. tř. ZŠ Mgr. Hana Křížková
úterý 16:00 - 17:00 Fara - sál Nazaret - přízemí 3. - 5. tř. ZŠ Mgr. Marie Bukovanská
čtvrtek 16:00 - 17:00 Fara - sál Sinaj - 3. patro 6. - 9. tř. ZŠ P. Václav Novák

Přihláška ke stažení zde. Vyplněné a rodičem podepsané přihlášky odevzdávejte na faře (v kanceláři), kněžím nebo katechetkám. Všechny skupinky jsou otevřeny všem zájemcům (s přihlédnutím k věku), i nepokřtěným dětem. Rodiče mohou kontaktovat vyučujícího a na všechno se vyptat.