MISIJNÍ JARMARK - neděle 22.3.2015

Misijní klubko dětí pořádá v neděli 22.března 2015 tzv. "Misijní jarmark".  Členové misijního klubka pro vás připravili pomlázky, velikonoční perníčky či pohlednice. Vše naleznete v předsíni kostela Nanebevzetí Panny Marie po obou mších svatých.
Dobovolným příspěvkem podpoříte projekty papežských misijních děl v africké Keni.

Druh článku

Křížová cesta na Horku u Chlumce

Kaple Horka u Chlumce

8. března 2015 se uskuteční křížová cesta za obyvatele Ústecka ke kapli Nejsvětější Trojice na Horce u Chlumce.

Začneme  ve 14:30 hod. u kostela sv. Havla v Chlumci. Zde bude po skončení křížové cesty sloužena mše sv. od 16:00 hod.

Vyjděme na křížovou cestu za Pánem Ježíšem, který je i dnes vysmíván a popliván.

Pojďme se společně modlit za všechny obyvatele našeho kraje. Vyprošujme tomuto „misijnímu území“ požehnání, srdce lidí otevřená pro Krista i dostatek duchovních pastýřů.

Druh článku

Pátek 6. března 2015

Během celé postní doby probíhají každý pátek od 17.15 hod. v našem kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem křížové cesty. Meditace nad jednotlivými zastaveními vedou postupně různá farní společenství. V pátek 6. března zveme k účasti na křížové ceste pod vedením kněží a zasvěcených osob.
 

Druh článku

Křížová cesta rodin 27. 2. 2015

Tento pátek, 27. 2. od 17:15 do 17:45, by měly vést modlitbu křížové cesty v našem kostele rodiny. Obracím se na Vás s prosbou o zapojení.

Návrh krátkých úvah a modliteb k jednotlivým zastavením je zde.

Všichni, kdo se mohou zapojit, ať přijdou v 17:00 do zákristie, kde se rozdělí jednotlivá  zastavení.
 

Druh článku

Co nás čeká v týdnu od 15. do 22. února 2015

Středa 18. února je Popeleční středou, kterou zahajujeme období čtyřicetidenního postu, jako přípravy na Velikonoce. Tento den je dnem přísného postu od masa (nesmí se jíst maso) a újmy (tj. možnost se najíst dosyta jen jedenkrát za den). Od půstu jsou osvobozeny děti do 12 let a osoby nemocné nebo starší 60 let.  Při večerní mši svaté v 18:00 hod. se bude udílet popelec na znamení obrácení. Ranní mše svatá v 8.00 hod. se nekoná.
 

Druh článku

Začátek postní doby - Popeleční středa

Středa 18. 2. je Popeleční středou, kterou zahajujeme období čtyřicetidenního postu, jako přípravy na Velikonoce. Tento den je dnem přísného postu od masa a újmy.
Při večerní mši svaté v 18:00 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude udílen popelec na znamení našeho obrácení. Ranní mše svatá ve středu 18. února nebude.
 
ČÍM NAPLNIT POSTNÍ DOBU ?
POMOCÍ NÁM MOHOU BÝT PRASTARÉ KŘESŤANSKÉ POSTNÍ PRAKTIKY:

 

Druh článku

SETKÁNÍ LÉKAŘŮ A RODIN S DĚTMI

Zveme všechny na pravidelná setkání, která proběhnou v týdnu 8. - 15. 2. 2015:
 
Setkání lékařů - pondělí 9.2.2015 v 19.00 hod. na faře, sál Jana Pavla II.
 
Setkání rodin s malými dětmi - mimořádně neděle 22.2.2015 v 15.00 hod. v Centru pro rodinu Ovečka (Poláčkova 2, Ústí nad Labem). Možnost posezení rodičů, krátký duchovní program, diskuze, informace. Pro děti je k dispozici herna s dozorem.
 

Druh článku

Víkendovka pro děti 20. - 22. 2. 2015

Zveme všechny děti na víkendové setkání do Jitravy (u Jablonného v Podještědí) nazvané "V erbu lvice".

Termín akce je 20. - 22. února 2015.

Sejdeme se v pátek 20.2. v 15.00 hod. u kostela Nanebevzetí Panny Marie (se šikmou věží). Návrat plánujeme v neděli 22. 2. 2015 v 16.45 hod. opět u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (příjezd na nádraží v 16.32 hod.)

Cena pobytu je 350,- Kč (za další dítě z rodiny 250,- Kč).

Druh článku

Referendum na ochranu rodiny na Slovensku

Dne 7. února 2015 proběhne na Slovensku referendum na ochranu rodiny, které iniciovala Aliancia za rodinu.
Slovenští občané dostanou možnost vyjadřit se k závažným otázkám jako
-manželství jako svazek jednoho muže a jedné ženy
- zákaz adopce dětí osobám stejného pohlaví
- právo rodičů mít pod kontrolou sexuální výchovu svých dětí a pod.
a podpořit je a ukotvit v zákonodárství své země.
 
I my můžeme podpořit své slovenské bratry a sestry modlitbou na tento úmysl.

Druh článku

Hovory o víře

Ve čtvrtek 5. února prokračuje cyklus večerů Hovory o víře, a to od 19.00 hod. na faře, sál Sinaj - 3. patro.  (pravidelné setkávání každý první čtvrtek v měsíci)
Na programu je papežský dokument Evangelií gaudium - přednáška a diskuse.

Druh článku

Karneval pro děti

Zveme všechny děti k účasti na karnevalu, který se koná v neděli 25. ledna 2015 na faře v sále Sinaj od 15.00 hod.

Na programu jsou soutěže , tanec, přehlídka masek ...

V kostýmech mohou přijít nejen děti, ale též jejich rodiče či prarodiče.

Příspěvky k občerstvení vítány!

Plakátek zde.

Druh článku

Farní ples

Také tento rok pořádá Římskokatolická farnost arciděkanství Ústí nad Labem farní ples.

Všechny zveme v sobotu 31. ledna 2015 do tanečního sálu U Kastnerů v Trmicích, kde od 20.00 hod. začínáme již 15. ÚSTECKÝ FARNÍ PLES. Plakátek naleznate zde.

Těšit se můžete na předtančení, zajímavý program, překvapení, občertstvení, posezení s přáteli a tombolu. K tanci nám bude hrát kapela STRATOS BAND, kterou známe již z minulých let.

Druh článku

Pouť do Filipova - 13. ledna 2015

Pouť do Filipova dne  13. ledna 2015 pořádá tentokrát  Římskokatolická farnost Děčín - Podmokly.

Je možné se připojit v Děčíne do autobusu. Zájemci se mohou zapisovat  do formuláře za lavicemi v kostele nebo v kanceláři na arciděkanství.

Odjezd autobusu z Děčína 1:30 hod. Vlak z Ústí nad Labem do Děčína odjíždí v 0:54 hod.

Druh článku