Setkání konvertitů

12.5. 2007 se na faře v sále Sinai uskutečnilo v pořadí 2. setkání konvertitů. Celé setkání vedl pater Pavel Jančík. Setkalo se nás kolem 15. Pater Pavel nás doprovázel slovem a muzikou. Zpívali jsme ze zpěvníku Hosana dojímavé písničky převážně o Duchu Svatém a otec Pavel nám zahrál i některé písničky či popěvky z vlastní tvorby. Hlavním tématem byly etapy duchovního života na cestě víry. Jímavé bylo propojení odborného výkladu s vlastní zkušeností a příběhy ze života otce Pavla. Nejvíce jsme se věnovali velké milosti víry - Gratia grata data (Milost zadarmo daná), počáteční velké radosti a duchovnímu nasazení. Poté jsme se dostali k ochladnutí ve víře a zkouškám na cestě víry. Bylo pro nás důležité a pro mnohé i nové, ovětlení, proč tomu tak ze strany Boha je. Pater Pavel zmiňoval některé svaté s touto zkušeností a především pak Sv. Jana od Kříže a jeho krutou nocí ve víře, kdy byl trýzněn dokonce od svých spolubratrů, ale přesto vytrval a byl Bohem odměněn. Dozvěděli jsme se, jak Bůh pro nás chce to nejlepší a proto nás těmito zkouškami upevňuje ve víře a podílí se na našem růstu. Zde citoval Sv. Jana od Kříže, který tento proces přirovnal ke kojícím matkám ve starých dobách, kdy ve 3. roce dítěte, dokdy ještě kojily, začaly pomazávat své prsní bradavky hořkým výtažkem z aloe, čímž děti pro odpornou chuť bradavky kojení odvykly. Je jasné, že to ženy dělaly z lásky ke svým dětem a pro jejich dobro. A děti je také za to nepřestaly mít rádi. Příměrů a příběhů jsme slyšeli daleko více a neméně dojemné. Zkoušky víry a důležitost vytrvání nám otec Pavel dokládal i z bible na řadě postav - Noe, Abrahám, Jákob (zápas s andělem), Mojžíš. Nejsilnější byl příklad na Synu Božím, který se cítil v nejtěžším okamžiku svého pozemského života Bohem opuštěn a zvolal: Eloi, Eloi, lama zabachtani /Bože, Bože, proč jsi mě opustil/, avšak i v této zkoušce vytrval a dokonal slovy: Bože do Tvých rukou proučím svého ducha. Čímž nás vykoupil. Teď se mi nechce ani už pokračovat, neboť další písmenka se mi zdají jako zbytečná. Toto vše nám otec Pavel nádherně a dojemně vyprávěl a prokládal kytarou a zpěvem až nás vyrušil guláš se svou libou vůní. Po obědě jsme pokračovali v rozpravách a i osobních zkušenostech některých z nás. Ke konci jsme si opět zazpívali a pak se odebrali na adoraci do kaple Panny Marie vedenou otcem Rudou Repkou, jehož umným vedením a díky Duchu Svatému jsme cítili Boží přítomnost a milost. Pater Jančík nám hříšným ještě udělil několik svátostí smíření. Celé toto setkání bylo milé a přátelské a budeme v něm rádi pokračovat. Bohu díky.

Fotografie z našeho setkání:

shromážděni

 

ještě jednou z jiného úhlu

 

pater Jančík s "citerou"

 

zpíváme

 

a obědváme

Druh článku
Farnost