Farní ohlášky z neděle 18.2.2024

kříž a hory

1. neděle postní

*        Dnes prožíváme první neděli postní, zvanou Invocavit podle vstupní antifony Invocavit me et ego exaudiam eum = Bude ke mně volat a já ho vyslyším. Povolal mne.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 18. ledna ve Skoroticích od 16.00 hod. Příští neděli 25. února V Chlumci a Libouchci. Obě začínají v 16.00 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 11.2.2024

popeleční středa

6. neděle v mezidobí

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 11. ledna v Chlumci a Arnultovicích. Obě začínají v 16.00 hod. Příští neděli 18. února ve Skoroticích od 16.00 hod.

*        Připomínáme, že ve středu 14. února začíná postní doba. Popeleční středa je dnem přísného postu. Mše svatá s udílením popelce bude sloužena od 18.00 hod. Ranní mše svatá od 8.00 hod. nebude.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 4.2.2024

5. neděle v mezidobí

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto neděli 4. ledna to je mše svatá v Tisé od 16.00 hod. a příští neděli 11. ledna v Chlumci a Arnultovicích. Obě začínají v 16.00 hod.

*        Ve čtvrtek 8. února zveme všechny zájemce na Hovory o víře na faru do sálu Sinaj od 18.45 hod. (po mši svaté).

Druh článku

Farní ples - 3.2.2024

farní ples 2024

I letos připravuje Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem "Farní ples".

Srdečně zveme všechny zájemce v sobotu 3. února 2024 do sálu restaurace u Kastnerů v Trmicích. Začínáme od 20.00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Brass Bombers.

Vstupenky v ceně 200,- Kč  jsou k dispozici ke koupi v sakristii kostela a ve farní kanceláři. Vstupenky bude možno též zakoupit na místě konání plesu až do vyprodání.

Přijímáme také vhodné předměty na tombolu, které můžete přinést na faru.

Druh článku

Zakončení Týdne modliteb za jednotu křesťanů - 25.1.2024

Obrácení sv. Pavla

Ve čtvrtek 25. ledna (svátkem Obrácení sv. Pavla) končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Při bohoslužbě v 18.00 hod. promluví emeritní kazatel Církve bratrské Ing. Daniel Fajfr, M.Th. a budou přítomni také představitelé dalších křesťanských církví z našeho města.

Zveme všechny, aby se připojili k modlitbám za jednotu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21.1.2024

zimní krajina, kostel

3. neděle v mezidobí

*        Ve čtvrtek 25. ledna (svátkem Obrácení sv. Pavla) končí Týden modliteb za jednotu křesťanů. Při bohoslužbě v 18.00 hod. promluví emeritní kazatel Církve bratrské Daniel Fajfr a budou přítomni také představitelé dalších křesťanských církví z našeho města. Zveme všechny, aby se připojili k modlitbám za jednotu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14.1.2024

P.M., Matka jednoty křesťanů

2. neděle v mezidobí

* V pondělí 15. ledna v 19.00 hod. proběhne v sále Sinaj setkání lékařů. Malé pohoštění, vzájemné sdílení, duchovní téma, modlitba. Srdečně zveme.

* V úterý 16. ledna od 16:30 se bude konat setkání tzv. betlémářů, tj. všech, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali při stavbě a hlídání výstavy betlémů v našem kostele. Setkání, na které srdečně zveme, proběhne na faře v sále Jana Pavla II., 1. patro.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 7.1.2024

Zjevení Páně

Svátek Zjevení Páně

* Příští týden proběhne od 8. do 14. ledna Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů. Každý den od 18:00 hod bude možnost se zúčastnit ekumenické bohoslužby v jedné z církví či sborů v našem městě. V naší farnosti se tato bohoslužba uskuteční ve středu 10. ledna ve farní kapli Panny Marie, v neděli bude mít promluvu katolický kněz ve sboru Církve bratrské. Zveme všechny k modlitbám za jednotu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 17.12.2023

adventní věnec 3 svíce

3. neděle adventní

*        Dnešní neděli (17.12.) odpoledne zveme všechny na slavnostní zahájení 37. ročníku Výstavy betlémů od 16.00 hod. v našem kostele. Krátké úvodní slovo přednese arciděkan Miroslav Šimáček, poté nám zazpívá Dětský pěvecký sbor pod vedením PhDr. Martiny Zemanové, Ph.D.

Nadále žádáme dobrovolníky na hlídání kostela v době otevření výstavy. Archy pro zapisování služeb jsou umístěny v kostele za lavicemi. Předem děkujeme za pomoc.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 9.12.2023

2. neděle adventní

*        Předběžně oznamujeme, že od 17. 12. 2023 do 1. 1. 2024 pořádá naše farnost opět tradiční výstavu betlémů. Obracíme se již takto předem na všechny farníky s naléhavou prosbou o pomoc při instalaci výstavy od 11. do 16. 12. a s jejím následným hlídáním po dobu jejího otevření. Rádi bychom vás požádali, abyste s touto službou počítali a vyhradili si na ni v době adventu a Vánoc potřebný čas. S pomocí při instalaci je možné se domluvit s pí. Monikou Velinskou nebo s farní kanceláří (tel. 604201533).

Druh článku

Sbírka pro Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze se obrací na příznivce a podporovatele obnovy Mariáského sloupu s prosbou o finanční podporu závěrečné fáze obnovy - osazení sloupu sochami čtyř andělů.

Číslo účtu Společnosti: 2601863206/2010

Potvrzení o daru si můžete zajistit na adrese: petr.j.jilek@email.cz

Bližší informace v příloze na letáčku nebo na www.marianskysloup.cz.

 

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 3.12.2023

adventní věnec 1 svíce

1. neděle adventní

*        Tuto neděli začíná nový církevní rok (cyklus B).

*        Dnešní nedělní odpoledne v 17.30 hod. proběhne žehnání vánočního stromu na Lidickém náměstí u budovy Magistrátu.

*        Tuto neděli 3. 12. v 18.00 hod. zazní v našem kostele Adventní koncert Bendova komorního orchestru a sboru Luscinia.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 26.11.2023

Kristus Král

Slavnost Ježíše Krista Krále

*        Příští neděle 3.12. je první nedělí adventní – začátek nového církevního roku (cyklus B).

*        Ve středu 29. listopadu se koná tzv. „Červená středa“, kdy si připomínáme a modlíme se za křesťanské oběti násilí.

*        V neděli 3. 12. v 17.30 hod. proběhne žehnání vánočního stromu na Lidickém náměstí u budovy Magistrátu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 19.11.2023

podzimní cesta

33. neděle v mezidobí

*        Dnešní neděli 19. listopadu odpoledne jsou zváni rodiče s dětmi na setkání rodin s dětmi od 14.30 hod v Centru pro rodinu Ovečka (Poláčkova 2, Ústí n. L.).

*        Třetí pondělí v listopadu, tj. 20. listopadu v 19.00 hod., se bude konat setkání lékařů v sále Jana Pavla II. v budově arciděkanství. Srdečně zveme.

Druh článku