V naší farnosti se v současné době scházejí tato společenství nebo skupinky:

Kvalitní poznávání písma pod vedením zkušeného biblisty P. Jiřího Voleského. V sále Nazaret. Každé pondělí od 19.00 hod.

Příležitost k setkávání lidí této důležité profese, výměna zkušeností, studium dokumentů, diskuse, modlitba. V sále Jana Pavla II.

V letošním roce víry se každý první čtvrtek v měsíci setkáme k přednáškám na téma víry. Prostor pro modlitbu. V sále Sinai.

Druhá středa v měsíci, přátelské posezení u kávy, zajímavá témata, občasná návštěva kněze, závěr v modlitbě. V sálku Nazaret.

Každý pátek, přátelství v duchu evangelia, Boží slovo, rozhovor na aktuální téma, aktivity, kytara a oblíbené písně, něco pro druhé, modlitba. Sál Sinaj.

Společenství pracujících mladých a vysokoškoláků 18+. Setkáváme se každou středu v 19.00 hodin na faře ve 3. patře (zvonek "Sinaj") k rozhovorům nad slovy bible a nad tématy víry i ke společné modlitbě. Kontaktní osoba: P. Václav Novák, kaplan@farnost-usti.cz.

Studijně zaměřené společenství na teologii, životopisy světců, příležitost k prohloubení vnitřního života. Ved doc. F. Fiala. V sále Nazaret.