O nás

Vítejte! Jsme společenstvím, které se učí a snaží žít podle slov svého zakladatele Ježíše Krista. Jeho hlavní přikázání vzájemné lásky je pro nás největší výzvou. Někdy se nám daří jej naplňovat lépe, jindy hůře. Snažíme se však vytrvat, a tak často také zakoušíme, že na co bychom my sami nikdy nestačili, je možné dosáhnout s Boží pomocí.

Farní kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o centrální městskou farnost, ze které spravujeme ještě řadu dalších farností. Do celého obvodu patří Čermná, Chlumec, Krásný Les, Libouchec, Nakléřov, Petrovice, Skorotice, Stebno, Tisá, Velké Chvojno, Žežice a řada dalších obcí. Centrální kostel Panny Marie znají ústečané také pod názvem "kostel se šikmou věží." Věž odchýlená dva metry od těžiště, je památkou na dvě těžká bombardování Ústí nad Labem ke konci války. Bohoslužby jsou v kostele každý den a na těchto stránkách naleznete jejich rozpis. Při nedělních bohoslužbách (v 9.00 a v 10.30) se setkává společenství několika set věřících od dětí až po seniory. Ve farnosti je řada křtů malých dětí. Je dobré přijít alespoň měsíc před zamýšleným křtem. Ti, kteří chtějí přijmout požehnání pro svůj manželský svazek, by měli přijít alespoň tři měsíce předem, aby bylo možné dobře se připravit na tak závažný životní krok. Někteří dospělí lidé touží stát se křesťany a přijmout křest. Ty připravujeme na tuto velkou událost v přibližně roční přípravě v době tzv. katechumenátu. Ten, kdo o takovém kroku uvažuje, se nemusí obávat přijít a pohovořit si podrobněji. Rádi podáme informace a poradíme. Ve farnosti vyučujeme náboženství a schází se zde řada společenství. Jejich přehled naleznete též na těchto stránkách. K naší službě patří návštěvy nemocných a také poslední rozloučení, prožívané ve víře a naději v život věčný. Zvlášť radostné jsou nedělní bohoslužby třetí neděli v měsíci v 10.30 hod., které jsou více věnovány dětem. Náš Mariánský kostel zde stojí již více než půl tisíciletí. V něm se mnohé generace před námi modlily, nacházely sílu a inspiraci k životu. Přáli bychom si, aby zde i současní lidé nalezli posilu a inspiraci z Božího slova a svátostí v přátelském a otevřeném společenství věřících.