Pravidelné akce

O letních prázdninách se řada aktivit ve farnosti nekoná - společenství mládeže, katecheze dětí,...

Pondělí

Akce Kde Kdy
Turistický klub Lokálka Sál Nazeret - přízemí 13.00 - 14.30 (druhé pondělí v měsíci)
Biblická hodina Sál Nazaret - přízemí 19.00 - 20.00
Setkání lékařů Sál Jana Pavla II - 1.p. 19.00 - 20.00 (třetí pondělí v měsíci)

 

Úterý

Akce Kde Kdy
Katecheze dětí 2.-3. třída Sál Sinaj - 3. patro 16.00 - 17.00
Katecheze dětí 4.-5. třída Sál Nazaret - přízemí 16.00 - 17.00

 

Středa

Akce Kde Kdy
Živá paměť Sál Sinai - 3. p. 14.00 - 16.30 (dle domluvy)
Dobrovolná charita Sál Nazeret - přízemí 16.00 - 17.00 (poslední st. v měs.)
Dětský sbor - zkouška Sál 1. p. 16.00 -  18.00
Živý růženec dle dohody 16.00 (1x za tři měsíce dle dohody)
VŠ  studenti Sál Sinai - 3.p./Univerzitní kaple 19.00 - 21.00
     

 

Čtvrtek

Akce Kde Kdy
Večeřadlo Sál Nazaret - přízemí 14.30 - 17.30 (první čtvrtek v měsíci.)
Senioři Sál Nazaret - přízemí 15.00 - 17.00 (třetí čtvrtek v měsíci)
Katecheze dětí 6. - 9. třída Sál Sinai - 3.p. 16.00 - 17.00
Katecheze dětí 1. třída Sál - 1. patro 16.00 - 17.00
Farní knihovna Knihovna 16.00 - 18.00
Setkání křesťanských pedagogů Sál JP II - 1. patro 19.00 - 20.30
Hovory o víře Sál Sinai 18.45 - 20.00 (druhý čtvrtek v měsíci)

 

Pátek

Akce Kde Kdy
Běžný úklid kostela kostel NPM   8.00
Farní družina Sál SINAI - 3. patro/ fara Skorotice 15.00 - 17.00 *
Mše sv. s eucharistickou adorací kostel NPM 18.00 (první pátek v měsíci)
Společenství mládeže Sál Sinai - 3. p. 19.00 - 21.00

 

* Farní družina - na podzim a na jaře probíhají setkání na faře ve Skoroticích nebo výlety, je potřeba sledovat aktuální informace na farní vývěsce nebo webu.

 

Sobota

Akce Kde Kdy
Zkouška - dětský sbor Sál Sinai - 3. p. 16.00 (před třetí nedělí v měsíci)

 

Neděle

Akce Kde Kdy
Zkouška - dětský sbor Sál Sinai - 3. p. 8.00 (třetí neděle v měsíci)
Setkání rodin s dětmi Dle dohody - sledujte informace v ohláškách a webu farnosti 15.00 (třetí neděle v měsíci)