Výuka náboženství

Katecheze dětí - výuka náboženství probíhá v těchto termínech:

Termín Místo Věková kategorie Vyučující
úterý 16:00 - 17:00 Fara - sál Nazaret - přízemí 4. - 5. tř. ZŠ Mgr. Marie Bukovanská
úterý16:00 - 17:00 Fara - sál 1. patro 2. - 3. tř. ZŠ Mgr. Anna Hrnčířová
čtvrtek 16:00 - 17:00 Fara - sál Sinaj -  3. patro 6. - 9. tř. ZŠ

P. Miroslav Šimáček     

 

Přihláška k vyzvednutí ve farní kanceláři. Vyplněné a rodičem podepsané přihlášky odevzdávejte na faře (v kanceláři), kněžím nebo katechetkám.