POSTNÍ REKOLEKCE 23. března 2024

kříž - postní doba

Připravujeme postní rekolekci na sobotu 23. března 2024. Začátek v 10.00 hod. v sále Sinaj. Vyhraďte si tento termín, těšíme se na Vaši účast.

Připomínáme, že při večerní mši svaté je možnost přijmout svátost pomazání nemocných. Hodinu přede mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření.

Rekolekci povede P. Vojtěch Suchý.

Téma:  Blízcí Bohu

Program:

  9.30  – 10.00      Zahájení (Fara, sál Sinaj)

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 17.3.2024

Jiřetín pod Jedlovou - křížová cesta

5. neděle postní

*        Dnes prožíváme pátou postní neděli - Judica - podle vstupní antifony “Iudica me Deus” - Zjednej mi právo, Hospodine.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 17. března ve Skoroticích od 16.00 hod. Příští neděli 24. března v Chlumci a Libouchci. Obě začínají od 16.00 hod.

Druh článku

Poutní mše sv. ke svatému Josefovi

Srdečně zveme poutníky na mši svatou ke cti svatého Josefa do Vaňova, kde je kostel zasvěcený tomuto světci. Mši svatou budeme slavit v sobotu 16. března v 15.00 hod. Svatý Josef je pěstoun Ježíše Krista, snoubenec Panny Marie, jeden z hlavních patronů církve, Je vzýván jako přímluvce v hodině smrti a také jako ochránce domu. Je nazýván mužem spravedlivým, pohotovým naslouchat Bohu a konat jeho vůli. Proto je vzorem pro každého opravdového může.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10.3.2024

kříž na prkně

4. neděle postní

*        Dnes prožíváme čtvrtou neděli postní, zvanou - Laetare - podle vstupní antifony “Laetare Jerusalem” - Raduj se, Jeruzaléme.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 10. března v Chlumci a Arnultovicích. Obě začínají v 16.00 hod. Příští neděli 17. března ve Skoroticích od 16.00 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 3.3.2024

Jiřetín pod Jedlovou - křížová cesta

3. neděle postní

*        Dnes prožíváme třetí neděli postní, zvanou Oculi - podle vstupní antifony “Oculi mei semper ad Dominum” - Mé oči stále vyhlížejí Pána.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 3. března v Tisé v 16.00 hod. Příští neděli 10. března v Chlumci a Arnultovicích. Obě začínají v 16.00 hod.

Druh článku

Zajímavosti - názvy postních nedělí

Postní neděle - jejich názvy

Během postního období prožíváme šest postních nedělí, které mají své názvy:

První postní neděle - Invocavit - podle vstupní antifony “Invocavit me et ego exaudiam eum” = Bude ke mně volat a já ho vyslyším. Povolal mne. 

Druhá postní neděle - Reminiscere - podle vstupní antifony “Reminiscere miserationum tuarum, Domine” - Pane, rozpomeň se na své slitování, na své milosrdenství.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 25.2.2024

kříž a srdce

2. neděle postní

*        Dnes prožíváme druhou neděli postní, zvanou Reminiscere - podle vstupní antifony “Reminiscere miserationum tuarum, Domine” - Pane, rozpomeň se na své slitování, na své milosrdenství.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 25. února v Chlumci a Libouchci, obě začínají od 16.00 hod. Příští neděli 3. března v Tisé v 16.00 hod. a v sobotu 2. března ve Skoroticích od 16.00 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 18.2.2024

kříž a hory

1. neděle postní

*        Dnes prožíváme první neděli postní, zvanou Invocavit podle vstupní antifony Invocavit me et ego exaudiam eum = Bude ke mně volat a já ho vyslyším. Povolal mne.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 18. ledna ve Skoroticích od 16.00 hod. Příští neděli 25. února V Chlumci a Libouchci. Obě začínají v 16.00 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 11.2.2024

popeleční středa

6. neděle v mezidobí

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 11. ledna v Chlumci a Arnultovicích. Obě začínají v 16.00 hod. Příští neděli 18. února ve Skoroticích od 16.00 hod.

*        Připomínáme, že ve středu 14. února začíná postní doba. Popeleční středa je dnem přísného postu. Mše svatá s udílením popelce bude sloužena od 18.00 hod. Ranní mše svatá od 8.00 hod. nebude.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 4.2.2024

5. neděle v mezidobí

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto neděli 4. ledna to je mše svatá v Tisé od 16.00 hod. a příští neděli 11. ledna v Chlumci a Arnultovicích. Obě začínají v 16.00 hod.

*        Ve čtvrtek 8. února zveme všechny zájemce na Hovory o víře na faru do sálu Sinaj od 18.45 hod. (po mši svaté).

Druh článku

Farní ples - 3.2.2024

farní ples 2024

I letos připravuje Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem "Farní ples".

Srdečně zveme všechny zájemce v sobotu 3. února 2024 do sálu restaurace u Kastnerů v Trmicích. Začínáme od 20.00 hod. K tanci a poslechu hraje skupina Brass Bombers.

Vstupenky v ceně 200,- Kč  jsou k dispozici ke koupi v sakristii kostela a ve farní kanceláři. Vstupenky bude možno též zakoupit na místě konání plesu až do vyprodání.

Přijímáme také vhodné předměty na tombolu, které můžete přinést na faru.

Druh článku

Zakončení Týdne modliteb za jednotu křesťanů - 25.1.2024

Obrácení sv. Pavla

Ve čtvrtek 25. ledna (svátkem Obrácení sv. Pavla) končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Při bohoslužbě v 18.00 hod. promluví emeritní kazatel Církve bratrské Ing. Daniel Fajfr, M.Th. a budou přítomni také představitelé dalších křesťanských církví z našeho města.

Zveme všechny, aby se připojili k modlitbám za jednotu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21.1.2024

zimní krajina, kostel

3. neděle v mezidobí

*        Ve čtvrtek 25. ledna (svátkem Obrácení sv. Pavla) končí Týden modliteb za jednotu křesťanů. Při bohoslužbě v 18.00 hod. promluví emeritní kazatel Církve bratrské Daniel Fajfr a budou přítomni také představitelé dalších křesťanských církví z našeho města. Zveme všechny, aby se připojili k modlitbám za jednotu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14.1.2024

P.M., Matka jednoty křesťanů

2. neděle v mezidobí

* V pondělí 15. ledna v 19.00 hod. proběhne v sále Sinaj setkání lékařů. Malé pohoštění, vzájemné sdílení, duchovní téma, modlitba. Srdečně zveme.

* V úterý 16. ledna od 16:30 se bude konat setkání tzv. betlémářů, tj. všech, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali při stavbě a hlídání výstavy betlémů v našem kostele. Setkání, na které srdečně zveme, proběhne na faře v sále Jana Pavla II., 1. patro.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 7.1.2024

Zjevení Páně

Svátek Zjevení Páně

* Příští týden proběhne od 8. do 14. ledna Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů. Každý den od 18:00 hod bude možnost se zúčastnit ekumenické bohoslužby v jedné z církví či sborů v našem městě. V naší farnosti se tato bohoslužba uskuteční ve středu 10. ledna ve farní kapli Panny Marie, v neděli bude mít promluvu katolický kněz ve sboru Církve bratrské. Zveme všechny k modlitbám za jednotu.

Druh článku