Jak nás podpořit

Finančně:

Číslo účtu u České spořitelny: 881859359/0800.

Je možné také farnosti něco odkázat formou dědictví.

Dobrovolníky:

Hledáme dobrovolníka/y na obnovení a vedení chrámového pěveckého sboru.

Hledáme dobrovolníky pro výpomoc při jednorázových akcích (Výstava betlémů, Noc kostelů, ...)

Hledáme dobrovolníky do farní charity především pro navštěvování domovů důchodců, pořádání burzy oblečení, ...

Hledáme dobrovolníky pro adopci kněžských hrobů.

Hledáme dobrovolníky pro pravidelný úklid kostela.

Duchovně - modlitbou:

Můžete se pravidelně modlit za naši farnost a za kněze:

Za farnost:

Pane Ježíši Kriste, ty jsi hlava církve, ty jsi hlava našeho farního společenství.
Dej nám, ať se máme rádi, ať máme jeden pro druhého správné slovo,
pomáhající skutek, odpuštění.
Chraň slabé, osvěcuj pochybující, posiluj malomyslné,
podrž kolísající, probuď dřímající, veď hledající, rozehřej vlažné.
Dej nám, ať jsme znamením tvé přítomnosti, tvé zachraňující lásky. Amen.

Za kněze:

Pane Ježíši, děkujeme ti, že máme mezi sebou kněze,
tvé služebníky a správce Božích tajemství.
Prosíme tě, dej jim věrnost a vytrvalost v tak svaté službě
a nám živou víru, žes je poslal ty.
Učinil jsi je našimi duchovními vůdci; dej jim ducha moudrosti a rady,
dej jimu upřímnost otcovské lásky a nám dar úcty a oddanosti,
ať pozorně nasloucháme jejich slovům.
Vybral jsi je z nás a pro nás, lidi, kteří se musí potýkat se slabostmi našimi i svými.
Dej nám i jim trpělivost a vzájemné pochopení.
Dej jim zdraví pro jejich těžkou službu.
Ať jsou našimi dobrými pastýři a přivedou nás do nebe. Amen.