Farní ohlášky z neděle 21. 3. 2021

5. neděle postní

*      Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*      Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost k přijetí svátosti smíření. Doporučuje se zvláště nyní v postní době.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14. 3. 2021

4. neděle postní

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost k přijetí svátosti smíření. Doporučuje se zvláště nyní v postní době.

Příloha

Druh článku

List papeže Františka o sv. Josefu - Patris corde

Apoštolský list Svatého otce Františka "Patris Corde" u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve

Otcovským srdcem: tak miloval Josef Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván „synem Josefovým.

Dva evangelisté, Matouš a Lukáš, kteří ho zmiňují, o něm nemluví mnoho, ale přece jen dostatečně, aby bylo možné pochopit, jakým byl otcem a jaké poslání mu Prozřetelnost svěřila.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 7. 3. 2021

3. neděle postní

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Křížové cesty se konají v době postní každý pátek od 17:15 hod.

Příloha

Druh článku

Zápis do 1. třídy křesťanské školy Karmel

Zápis Karmel

Křesťanská škola Karmel pořádá zápis dětí do 1. třídy. Zápis se bude konat s přihlédnutím k aktuální situaci v termínech 8. dubna a 14. dubna od 13.30 do 17.00 hodin.

Více informací na přiloženém letáku a na webových stránkách www.skolakarmel.cz.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 28. 2. 2021

2. neděle postní

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Křížové cesty se konají v době postní každý pátek od 17:15 hod.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21. 2. 2021

1. neděle postní

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Křížové cesty se konají v době postní každý pátek od 17:15 hod.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14. 2. 2021

6. neděle v mezidobí

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Tato středa je středou Popeleční, mše sv. bude sloužena pouze večer v 18:00 hod., ranní bohoslužba v 8:00 hod. se nekoná. Popeleční středou zahajujeme dobu postní a tento den je dnem přísného postu.

*       V době postní každý pátek pravidelná křížová cesta v 17.15 v kostele.

Příloha

Druh článku

Tipy k prožití postní doby

Blíží se nám postní doba a proto není na škodu se zamyslet, jak ji chceme prožít v našich rodinách, ale i jako jednotlivci. Z důvodu menší návštěvnosti na nedělních bohoslužbách letos nebudeme připravovat Golgotu a křížky, jak bylo zvykem v minulých letech.

Předkládáme několik tipů, co nám může pomoci s užitkem měnit své srdce.

Druh článku

Portál Slyš.to

Logo

Chceme upozornit na audionakladatelství Slyš.to a jeho e-shop na adrese slys.to. Jedná se o dceřinnou společnost Rádia Proglas. Naleznete zde namluvené knížky s různou tématikou, plánováno je šest edičních řad:

  1. Spiritualita – řada Život z víry;
  2. Osobní rozvoj – řada Na vlastní cestě;
  3. Výchova – řada Kudy do života;
  4. Beletrie – řada Moc příběhu;
  5. Pro děti – řada Můžu ti číst?
  6. Poradenství v přelomových životních situacích – řada Jak dál, když…
Druh článku

Okružní list otce biskupa

Biskup

Náš otec biskup Jan posílá všemu lidu na území litoměřické diecéze tento okružní list, který naleznete v příloze.

"V této naléhavé době se domnívám, že musím oslovit všechny diecézány touto "encyklikou"... Bolelo by mne, kdyby byl někdo toho mínění, že jsme na něho zapomněli."

Mons. Jan Baxant

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 31. 1. 2021

4. neděle v mezidobí

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. a v týdnu večer v 18:00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Výuka náboženství pro 2. stupeň ZŠ, kterou vede P. Václav, se koná online každý čtvrtek od 16:00 hod. Ve skupině 1. a 2. třída pokračuje výuka beze změn každé úterý od 16:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Ostatní skupiny se znovu otevřou s obnovením školního vyučování.

Příloha

Druh článku