Výuka náboženství od 21. září

Výuku náboženství ve farnosti zahajujeme v týdnu od pondělí 21. září pro všechny skupinky v termínech podle běžného harmonogramu. Prosíme povšimněte si malé změny termínů výuky u prvokomunikantů a skupiny Marušky Bukovanské.

Žádáme rodiče, aby v případě nachlazení dítěte radějidítě na výuku neposílali.  V případě nakažení koronavirem nebo nařízené karantény prosíme o předání informace na faru nebo vyučujícímu.

Druh článku

Roušky do kostela

Rouška

V souladu s mimořádným opatřením MZČR je třeba si od čtvrtka 10. září na bohoslužby nosit a používat roušky. Roušky sundávejme na moment svatého přijímání a při plnění úlohy lektora.

U vchodu do kostela je stále k dispozici dezinfekce na ruce. Prosíme, abychom mokré ruce po aplikaci dezinfekce nepokládali ihned na lavice, neboť dezinfekce poškozuje lak na lavicích. Děkujeme.

Druh článku

Dny evropského dědictví 2020

Plakát

V Ústí nad Labem se Dny evropského dědictví konají již po pětadvacáté a letos v termínu od 12. do 20. 9. 2020. Obyvatelé a návštěvníci města si opět mohou prohlédnout 25 památek, z nichž některé nejsou běžně veřejnosti přístupné. Naše farnost zpřístupňuje farní kostel Nanebevzetí Panny Marie vždy v sobotu od 10.00 do 17.00 hod. a v neděli od 12.00 do 17.00 hod.

Prosíme farníky, aby pomohli se službou hlídání kostela. Na stolku v kostele je seznam, kam se můžete zapisovat na hodinové služby.

Děkujeme.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6. 9. 2020

23. neděle v mezidobí

*        Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*        V sakristii jsou k dispozici DVD s fotkami z prvního svatého přijímání. Rodiny, jejichž děti se této slavnosti letos účastnily, si je mohou vyzvednout.

Příloha

Druh článku

Pouť do Bohosudova

Bohosudov

Zveme na farní pouť k Panně Marii Bolestné do Bohosudova. Společná doprava autobusem zajištěna. Odjezd v úterý 15. září v 17.00 hodin ze zastávky Malá Hradební. Po příjezdu do Bohosudova bude společná modlitba růžence, poté mše sv. Během růžence příležitost ke sv. smíření. Jde o pouť naší farnosti. Návrat kolem 19:45 opět na zastávku Malá Hradební.

Je také možné připojit se k pěší pouti do Bohosudova, vyráží se ve 14.00 hodin od arciděkanského kostela.

Na obě varianty se přihlašujte prosím v sakristii nebo u P. Václava.

 

 

Druh článku

Setkání rodin - 6. září

Milí přátelé, zveme Vás na společný výlet rodin s dětmi naší ústecké farnosti, který se uskuteční již tuto neděli 6. září. Zahájíme slavením mše sv. v kostele sv. Martina v Lipové ve 14.00 hod. Poté se vydáme na krátký pěší výlet na zříceninu hradu Blansko, vzdálenou 3 km. Snad bude i příležitost opéct si buřtík či klobásku (přibalte do batůžku). Okruhem se vrátíme do Lipové. Pro ty, kteří nepojedou autem,  jede autobus ze zastávky Ústí n.L., Divadlo ve 13.10 hod., z Lipové jede zpět v 17.24 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 30. 8. 2020

22. neděle v mezidobí

*       Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*       V sakristii jsou k dispozici DVD s fotkami z prvního svatého přijímání. Rodiny, jejichž děti se této slavnosti letos účastnily, si je mohou vyzvednout.

Příloha

Druh článku

Žehnání školních pomůcek, žáků a studentů a na začátku školního roku

Po mši svaté v neděli 30. srpna v 10:30 hodin proběhne obvyklé žehnání žákům a studentům k příležitosti zahájení nového školního roku. Je možné také přinést k tomuto požehnání i školní pomůcky - brašny, učebnice, sešity,...

Druh článku

Zahájení školního roku pro děti na náboženství

Plakát

Zveme děti i rodiče na společné zahájení školního roku, které pořádají farnosti Střekov a naše farnost Ústí nad Labem. Setkáme se ve středu 2. září v 16.00 hodin v kostele na Střekově. Po bohoslužbě na děti čekají hry a soutěže a opékání. Prosíme, aby si děti věci k opékání přinesly s sebou. Rodiče během her a soutěží mohou posedět na faře a strávit čas společně.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16. 8. 2020

20. neděle v mezidobí

*      Přihlášky na náboženství na nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Bližší informace naleznete též na webu farnosti www.farnost-usti.cz.

*      V sakristii nebo na faře v kanceláři je možné si se slevou zakoupit nově vydanou Modlitební knížku. Cena 120,- Kč.

Příloha

Druh článku

Svěcení Mariánského sloupu

Plakát

Tuto sobotu, 15. srpna 2020 se uskuteční svěcení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

V 10.00 hod bude v Týském chrámu slavena mše svatá kardinálem Dominikem Dukou a poté proběhne svěcení Mariánkého sloupu, který byl po 102 letech znovu postaven. Srdečně zveme na tuto pouť. Pohodlně lze dojet rychlíkem na hlavní nádraží Praha a pak pěšky dojít na místo slavnosti. Navrhovaný čas odjezdu: 7.22 hod.

Srdečně zveme.

P. Miroslav Šimáček, arciděkan

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 2. 8. 2020

18. neděle v mezidobí

*     Pátek 7. 8. je prvním pátkem v měsíci. Využijme možnosti přijmout svátost smíření a eucharistie – tento den je spojen s mimořádnými milostmi. Po mši sv. následuje pravidelná eucharistická adorace.

*      Slavnostní bohoslužba ke cti a chvále Matky Boží Panny Marie spojená s požehnáním obnoveného Mariánského sloupu v Praze se v chrámu Matky Boží před Týnem bude slavit v sobotu 15. srpna 2020 od 10.00 hod. Více také na nástěnce a webu.

Příloha

Druh článku