Farní ohlášky z neděle 8.5.2022

květina v květnu

4. neděle velikonoční

*        Po dobu měsíce května se budou konat každý den po mši svaté (kromě středy a neděle) májové pobožnosti. Srdečně zveme k účasti.

*            Tým táborových vedoucí pod Spolkem Matěj zve děti od 6 do 15 let na každoroční tábor, který se bude konat od 16. do 29. července 2022. Letos na téma Den Trifidů. Tábořiště je nedaleko toho, na které jezdíme pravidelně. Stále u říčky Svitávky. Pro více informací se obracejte na táborové vedoucí. Další informace a samotnou přihlášku naleznete na táborových stránkách: taborymatej.cz v sekci Ústí nad Labem. Vzadu v předsíni naleznete plakátek. Děti se mají na co těšit a my se těšíme na děti.

*        Celostátní setkání mládeže proběhne letos od 9. – 14. srpna v Hradci Králové. Možnost registrace na webových stránkách celostatnisetkanimladeze.cz. Všichni mladí lidé jsou zváni na toto výjimečné setkání.                                  

          *        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz. Také připomínáme, že půl hodiny před každou mší sv. je možné se sejít ke společné modlitbě růžence.

          *        V úterý 10. května v 16.00 hod. v sále JP.II. začíná blízká příprava dětí, které mají letos přistoupit ke sv. přijímání. Prosíme, aby s dětmi přišel alespoň jeden z rodičů, nebo někdo z rodiny. Přípravu vede otec Mirek. Připomínáme, že 1. svaté přijímání se uskuteční v neděli 19. června při mši sv. v 10.30 hod.

*        *        *        *        *

Druh článku
Farnost
Klíčová slova