Farní ohlášky z neděle 17.3.2024

Jiřetín pod Jedlovou - křížová cesta

5. neděle postní

*        Dnes prožíváme pátou postní neděli - Judica - podle vstupní antifony “Iudica me Deus” - Zjednej mi právo, Hospodine.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 17. března ve Skoroticích od 16.00 hod. Příští neděli 24. března v Chlumci a Libouchci. Obě začínají od 16.00 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10.3.2024

kříž na prkně

4. neděle postní

*        Dnes prožíváme čtvrtou neděli postní, zvanou - Laetare - podle vstupní antifony “Laetare Jerusalem” - Raduj se, Jeruzaléme.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 10. března v Chlumci a Arnultovicích. Obě začínají v 16.00 hod. Příští neděli 17. března ve Skoroticích od 16.00 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 3.3.2024

Jiřetín pod Jedlovou - křížová cesta

3. neděle postní

*        Dnes prožíváme třetí neděli postní, zvanou Oculi - podle vstupní antifony “Oculi mei semper ad Dominum” - Mé oči stále vyhlížejí Pána.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 3. března v Tisé v 16.00 hod. Příští neděli 10. března v Chlumci a Arnultovicích. Obě začínají v 16.00 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 25.2.2024

kříž a srdce

2. neděle postní

*        Dnes prožíváme druhou neděli postní, zvanou Reminiscere - podle vstupní antifony “Reminiscere miserationum tuarum, Domine” - Pane, rozpomeň se na své slitování, na své milosrdenství.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 25. února v Chlumci a Libouchci, obě začínají od 16.00 hod. Příští neděli 3. března v Tisé v 16.00 hod. a v sobotu 2. března ve Skoroticích od 16.00 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 18.2.2024

kříž a hory

1. neděle postní

*        Dnes prožíváme první neděli postní, zvanou Invocavit podle vstupní antifony Invocavit me et ego exaudiam eum = Bude ke mně volat a já ho vyslyším. Povolal mne.

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 18. ledna ve Skoroticích od 16.00 hod. Příští neděli 25. února V Chlumci a Libouchci. Obě začínají v 16.00 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 11.2.2024

popeleční středa

6. neděle v mezidobí

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto  neděli 11. ledna v Chlumci a Arnultovicích. Obě začínají v 16.00 hod. Příští neděli 18. února ve Skoroticích od 16.00 hod.

*        Připomínáme, že ve středu 14. února začíná postní doba. Popeleční středa je dnem přísného postu. Mše svatá s udílením popelce bude sloužena od 18.00 hod. Ranní mše svatá od 8.00 hod. nebude.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 4.2.2024

5. neděle v mezidobí

*        Připomínáme, že každou neděli máme mše svaté v některé venkovské farnosti. Můžete se jich zúčastnit a posílit tak místní komunitu. Tuto neděli 4. ledna to je mše svatá v Tisé od 16.00 hod. a příští neděli 11. ledna v Chlumci a Arnultovicích. Obě začínají v 16.00 hod.

*        Ve čtvrtek 8. února zveme všechny zájemce na Hovory o víře na faru do sálu Sinaj od 18.45 hod. (po mši svaté).

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21.1.2024

zimní krajina, kostel

3. neděle v mezidobí

*        Ve čtvrtek 25. ledna (svátkem Obrácení sv. Pavla) končí Týden modliteb za jednotu křesťanů. Při bohoslužbě v 18.00 hod. promluví emeritní kazatel Církve bratrské Daniel Fajfr a budou přítomni také představitelé dalších křesťanských církví z našeho města. Zveme všechny, aby se připojili k modlitbám za jednotu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14.1.2024

P.M., Matka jednoty křesťanů

2. neděle v mezidobí

* V pondělí 15. ledna v 19.00 hod. proběhne v sále Sinaj setkání lékařů. Malé pohoštění, vzájemné sdílení, duchovní téma, modlitba. Srdečně zveme.

* V úterý 16. ledna od 16:30 se bude konat setkání tzv. betlémářů, tj. všech, kteří jakýmkoli způsobem pomáhali při stavbě a hlídání výstavy betlémů v našem kostele. Setkání, na které srdečně zveme, proběhne na faře v sále Jana Pavla II., 1. patro.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 7.1.2024

Zjevení Páně

Svátek Zjevení Páně

* Příští týden proběhne od 8. do 14. ledna Alianční týden modliteb za jednotu křesťanů. Každý den od 18:00 hod bude možnost se zúčastnit ekumenické bohoslužby v jedné z církví či sborů v našem městě. V naší farnosti se tato bohoslužba uskuteční ve středu 10. ledna ve farní kapli Panny Marie, v neděli bude mít promluvu katolický kněz ve sboru Církve bratrské. Zveme všechny k modlitbám za jednotu.

Druh článku