Farní ohlášky z neděle 17.12.2023

adventní věnec 3 svíce

3. neděle adventní

*        Dnešní neděli (17.12.) odpoledne zveme všechny na slavnostní zahájení 37. ročníku Výstavy betlémů od 16.00 hod. v našem kostele. Krátké úvodní slovo přednese arciděkan Miroslav Šimáček, poté nám zazpívá Dětský pěvecký sbor pod vedením PhDr. Martiny Zemanové, Ph.D.

Nadále žádáme dobrovolníky na hlídání kostela v době otevření výstavy. Archy pro zapisování služeb jsou umístěny v kostele za lavicemi. Předem děkujeme za pomoc.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 9.12.2023

2. neděle adventní

*        Předběžně oznamujeme, že od 17. 12. 2023 do 1. 1. 2024 pořádá naše farnost opět tradiční výstavu betlémů. Obracíme se již takto předem na všechny farníky s naléhavou prosbou o pomoc při instalaci výstavy od 11. do 16. 12. a s jejím následným hlídáním po dobu jejího otevření. Rádi bychom vás požádali, abyste s touto službou počítali a vyhradili si na ni v době adventu a Vánoc potřebný čas. S pomocí při instalaci je možné se domluvit s pí. Monikou Velinskou nebo s farní kanceláří (tel. 604201533).

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 3.12.2023

adventní věnec 1 svíce

1. neděle adventní

*        Tuto neděli začíná nový církevní rok (cyklus B).

*        Dnešní nedělní odpoledne v 17.30 hod. proběhne žehnání vánočního stromu na Lidickém náměstí u budovy Magistrátu.

*        Tuto neděli 3. 12. v 18.00 hod. zazní v našem kostele Adventní koncert Bendova komorního orchestru a sboru Luscinia.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 26.11.2023

Kristus Král

Slavnost Ježíše Krista Krále

*        Příští neděle 3.12. je první nedělí adventní – začátek nového církevního roku (cyklus B).

*        Ve středu 29. listopadu se koná tzv. „Červená středa“, kdy si připomínáme a modlíme se za křesťanské oběti násilí.

*        V neděli 3. 12. v 17.30 hod. proběhne žehnání vánočního stromu na Lidickém náměstí u budovy Magistrátu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 19.11.2023

podzimní cesta

33. neděle v mezidobí

*        Dnešní neděli 19. listopadu odpoledne jsou zváni rodiče s dětmi na setkání rodin s dětmi od 14.30 hod v Centru pro rodinu Ovečka (Poláčkova 2, Ústí n. L.).

*        Třetí pondělí v listopadu, tj. 20. listopadu v 19.00 hod., se bude konat setkání lékařů v sále Jana Pavla II. v budově arciděkanství. Srdečně zveme.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 29.10.2023

podzim

30. neděle v mezidobí

*        Minulou neděli proběhl  po obou dopoledních mších sv. misijní jarmark. Vybralo se 14 420,- Kč, které byly zaslány na podporu Papežských misijních děl. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost.

*        O Slavnosti Všech svatých ve středu 1. listopadu a Památce věrných zemřelých ve čtvrtek 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod. Ve středu 2. listopadu mše svatá ráno v 8.00 nebude.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 22.10.2023

podzim

29. neděle v mezidobí

*        Dnešní neděli, 22. října, proběhne  po obou dopoledních mších sv. misijní jarmark. Za dobrovolný příspěvek na Papežská misijní díla si bude možné pořídit výrobky našich dětí.

*        O Slavnosti Všech svatých ve středu 1. listopadu a Památce věrných zemřelých ve čtvrtek 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod. Ve středu 2. listopadu mše svatá ráno v 8.00 nebude.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 15.10.2023

28. neděle v mezidobí

*        Výuka náboženství pro letošní školní rok již začala. Vyučuje se na faře ve čtyřech skupinách; v úterý od 16 hod. příprava na 1. svaté přijímání pro 2. a 3. třídu a skupina pro 4. – 5. třídu ZŠ, ve čtvrtek pak od 16 hod. žáci  6. – 9. třídy a skupina děti v 1. – 2. třídě.

Druh článku