Adventní náměty nejen pro rodiny s dětmi

Přinášíme několik tipů, čím můžeme obohatit naše prožívání letošní adventní doby. Nepřipravovali jsme žádnou adventní hru pro děti, ale věříme, že inspiraci naleznete níže.

V kostele máme omezený počet tištěného průvodce adventem. Do chytrých telefonů je možné si stáhnout jeho elektronickou verzi - aplikaci Průvodce adventem.

Druh článku

Adventní středy - dobrovolný půst a adorace v 17.00 hodin

Plakát

Připojujeme se k výzvě biskupů na postní prožití tří následujících adventních střed. Jsme pozváni k dobrovolnému, vědomému a citelnému půstu za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel.

A můžeme se také zapojit k hodinové eucharistické adoraci každou středu v 17.00 hodin.

Druh článku

Biskupové k adventu

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu přinášíme níže.

Drazí bratři a sestry,

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 29. 11. 2020

1. neděle adventní

*      Bohoslužby v adventní době se budou konat takto: v neděli v 9:00 hod. a v 10:30 hod., v týdnu mše sv.  v 18.00 hod. a ve středu a v sobotu od 8:00 hod., v sobotu večer jako obvykle v 18:00 hod. mše sv. s nedělní platností. Nedělní mše sv. v 9:00 hod. bude přenášena přes naše internetové stránky farnosti www.farnost-usti.cz.

Příloha

Druh článku

Červená středa 2020

Logo

Ve středu 25. listopadu se naše farnost symbolicky připojí k iniciativě Červená středa, která si klade za cíl upozornit na problematiku omezování náboženských práv a pronásledování pro víru v mnoha zemích a celých regionech. Loni jsme se zapojili poprvé, letos nám v uspořádání obdobného modlitebního večera brání vládní opatření, ale nově budeme mít kostel ze dvou stran nasvícený červenou barvou jako upozornění na krev mučedníků pro širokou veřejnost.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 22. 11. 2020

Slavnost Ježíše Krista Krále

*      Bohoslužby v adventní době se budou konat dle obvyklého pořádku: v neděli v 9:00 hod. a v 10:30 hod., v týdnu mše sv. v 18.00 hod. a ve středu od 8:00 hod. Nedělní mše sv. v 9:00 hod. bude přenášena přes naše internetové stránky farnosti www.farnost-usti.cz.

*      Výuka náboženství bude znovu zahájena v obvyklých časech v příštím týdnu od pondělí 30. listopadu. Srdečně zveme naše děti, na které se už moc těšíme, znovu do „farních lavic“.

Příloha

Druh článku

Obnovené bohoslužby

Kristus Král - ikona

V nedeli 22.11.2020 na Slavnost Krista Krále se budou konat bohoslužby v našem kostele v 9.00 a 10.30 hodin, zatím pro 15 lidí.

Mše svatá v 9.00 hod. bude přenášena přes naše internetové stránky farnosti www.farnost-usti.cz.

V následujícím týdnu bude pokračovat standartní pořad veřejných bohoslužeb, také pro 15 lidí. Na nedělní dopolední bohoslužby je třeba se zapsat do seznamu v kostele nebo kontaktovat telefonicky kancelář nebo P. Václava.

Farní ohlášky z neděle 15. 11. 2020

29. neděle v mezidobí

*       Bohoslužby se konají po celý týden ráno v 7:30 hod. a večer v 18:00 hod., a to pouze v počtu 6 osob. Rezervaci je možno učinit přes internetové stránky farnosti či telefon kaplana P. Václava, zapisujte se, prosím, i do archu za lavicemi. Půl hodiny přede mší sv. je příležitost ke sv. zpovědi.

*       Příští neděli bude též přenášena na našich internetových stránkách mše sv. v 9:00 hod. a mezi 10. – 12. hod. bude kostel otevřen k modlitbě s možností přijmout svátost smíření a eucharistie.

Příloha

Druh článku

Aktuality platné od 3. listopadu

Od 3. listopadu včetně do odvolání platí:

všední dny od pondělí do soboty:

  • 17:30 - 18:00 - možnost sv. smíření v kostele
  • po 18:00 - možnost přistoupit ke sv. přijímání v kostele (cca 15 minut, kněz již přítomen není)

neděle:

  • 9:00 - přenos mše svaté
  • 10:00 - 11:00 - možnost přijmout svátost smíření a sv. přijímání
  • venkovní farnosti - dle obvyklého schématu - možnost přijmout svátost smíření a sv. přijímání (cca 15 minut)