Farní ohlášky z neděle 28.11.2021

adventní věnec - rodina
  1. neděle adventní

*      V sobotu 4. prosince proběhne ve 14:00hod. poutní mše sv. v kostele sv. Mikuláše v Čermné. V tomto kostele bývá mše sv. jen jednou do roka, proto je to dobrá příležitost tam připutovat. Srdečně zveme.

*      Pravidelné „Hovory o víře“ proběhnou na téma o synodě, kterou vyhlásil papež František.  Uskuteční se ve čtvrtek 2. 12. od 19:00 hod. na faře, sál Sinaj.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21.11.2021

Slavnost Ježíše Krista Krále

*      Po celý listopad můžeme získat při návštěvě hřbitova plnomocné odpustky pro naše drahé v očistci za splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a modlitbě za zemřelé.

*      Ve čtvrtek 25. listopadu proběhne na faře v sále Sinai v 19.00 hod. setkání o Synodě. Budeme hovořit a diskutovat o tématech, týkajících se Synody, kterou vyhlásil papež František. Zveme všechny zájemce.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 31.10.2021

dušičky

31. neděle v mezidobí

*      O Slavnosti Všech svatých 1. listopadu a Památce věrných zemřelých 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod.

*      Dušičkové pobožnosti se budou konat dnešní neděli 31. listopadu na šesti místech v těchto časech:

14.00 hod. – Libouchec (hřbitov) – dušičková pobožnost

15.00 hod. - Tisá (hřbitov) – dušičková pobožnost

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 24.10.2021

dušičky

30. neděle v mezidobí

*      O Slavnosti Všech svatých 1. listopadu a Památce věrných zemřelých 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod.

*      Dušičkové pobožnosti se budou konat v neděli 31. listopadu na šesti místech v těchto časech:

14.00 hod. – Libouchec (hřbitov) – dušičková pobožnost

14.30 hod. – Krásný Les (obnovený bývalý hřbitov) – modlitba za zemřelé

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 17.10.2021

růženec

29. neděle v mezidobí

*      Ve středu 20. 10. proběhne ekumenická bohoslužba slova u příležitosti zahájení nového akademického roku. Zváni jsou všichni studenti a učitelé i ti, kteří mají zájem. Začátek v 19:00 hod. v univerzitní kapli UJEPu. Srdečně zveme.

*      Ve čtvrtek 21. 10. se uskuteční další setkání našich seniorů. Setkání začíná v 15:00 hod. na faře, sálek Nazaret. Na programu duchovní téma, přichází i kněz, diskuze, občerstvení. Přijďte v hojném počtu!

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10.10.2021

modlitba  - růženec

28. neděle v mezidobí

*      Se začátkem zimního semestru zveme vysokoškoláky a mladé pracující věřící na pravidelná setkání (zde) na faře u kostela Nanebevzetí Panny Marie, která se konají každou středu od 19. hodiny večerní v sále Sinaj. 

*      V pátek se na faře setkávají středoškoláci, a to vždy po večerní mši svaté. Všichni jste srdečně zváni. Pokud víte o někom, kdo by se mohl zúčastňovat jednoho z těchto společenství, prosím, vyřiďte mu naše pozvání. Děkujeme. 

Druh článku

24.10. - koncert a bohoslužba v Libouchci

plakát - koncert

V neděli 24.10.2021 v 16.00 hod. se  koná v kostele Sv. Tří králů v Libouchci " Koncert ARPA GRAZIOSO pro kapli Botschen". Hraje Trio s harfou a zpěvem (harfa, housle, viola).

Koncert zazní na podporu snažení o záchranu kaple Botschen, kulturní památky nedaleko obce Libouchec.

Všichni jste srdečně zváni.

Pravidelná bohoslužba bude sloužena po skončení koncertu, cca od 17.00 hod.

Druh článku

Úmysly modliteb na 4. čtvrtletí 2021

modlitba  - růženec

Společenství živého růžence - úmysly modliteb na 4. čtvrtletí 2021

říjen :         

- za dary Ducha svatého pro správné rozhodnutí při volbách

- na přímluvu sv. Ludmily, aby rodiče a prarodiče dávali dobrý příklad a povzbuzení ve víře dětem a vnuků

- za uzdravení těla i duše pro naše nemocné paní Ottovou, Rehákovou, Waňkovou, Pražanovou a všechny nemocné ve farnosti                

listopad :    

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 26.9.2021

slunce

26. neděle v mezidobí

*      Výuka náboženství již započala! V kostele za lavicemi naleznete přihlášky. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 19.9.2021

25. neděle v mezidobí

* Výuka náboženství začíná v úterý 21. 9. a ve čtvrtek 23. 9. V kostele za lavicemi naleznete přihlášky. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

Ve dnech 11. - 12. 9. a 18. - 19. 9. bude náš farní kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřen pro veřejnost v rámci konání Dnů evropského dědictví. Všechny srdečně zveme.

Otevírací doba: sobota 11.9. a 18.9. od 10.00 hod. do 16.00 hod., neděle 12.9. a  19.9. od 12.00 do 16.00 hod.

Jako doprovodný program zazní varhanní koncert vždy od 14.00 do 16.00 hod.

Druh článku

Pozvání pro rodiče dětí, které se budou připravovat na první svaté přijímání

Ježíš s dětmi

Milí rodiče dětí, které se v tomto školním roce budou připravovat na první svaté přijímání,

srdečně Vás zveme na informační rodičovské setkání, které proběhne v neděli 12. září od 18:00 do 19:00 hod. na faře v sále Sinaj. Bude zde prostor pro vzájemné poznání a také seznámení se způsobem, jak budou děti připravovány a jak jim v tom rodina může být nápomocna. Prosím o účast všechny, kterých se to týká.

Představení těchto dětí farníkům proběhne v neděli 19. září během mše sv. od 10:30.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 5.9.2021

Květina

23. neděle v mezidobí

*      Od poloviny srpna budou v kostele za lavicemi přihlášky na náboženství. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Předpokládaný začátek vyučování v polovině září. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 15.8.2021

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

*      Od poloviny srpna budou v kostele za lavicemi přihlášky na náboženství. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Předpokládaný začátek vyučování v polovině září. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku