Farní ohlášky z neděle 20.11.2022

Kristus Král -- ikona

Slavnost Ježíše Krista Krále

*        Příští neděle 27.11. je první nedělí adventní – začátek nového církevního roku (cyklus A).

*        V týdnu od 21.11. do 25.11.2022 pořádá farní charita v přízemí farní budovy podzimní burzu oblečení. Darovat oblečení můžete od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 17.00 hod. Výtěžek z burzy se použije na činnost farní charity, zejména pro seniory. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 13.11.2022

33. neděle v mezidobí

* Dnešní neděli 13. listopadu při mši svaté v 9.00 hod. zazní Missa de Angelis a liturgická díla skladatele Miloše Boka v provedení Dětské scholy Nativity v Děčíně. Na varhany bude doprovázet Miloš Bok.

* Třetí pondělí v listopadu, tj. 21. listopadu v 19.00 hod., se bude konat opět setkání lékařů v sále Jana Pavla II. v budově arciděkanství.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6.11.2022

Lipová - kostel sv. Martina

32. neděle v mezidobí

*        „Hovory o víře“ jsme z důvodu konání koncertu přeložili na čtvrtek 10. listopadu po večerní mši svaté v sále Sinaj.

*        Příští neděli 13. listopadu při nedělní mši svaté v 9.00 hod. zazní Missa de Angelis a liturgická díla skladatele Miloše Boka v provedení Dětské scholy Nativity v Děčíně. Na varhany bude doprovázet Miloš Bok. Srdečně zveme.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 30.10.2022

hřbitov

31. neděle v mezidobí

*        V neděli 23. října proběhl po dopoledních mších svatých misijní jarmark, který připravili děti za našich farností. Podařilo se vybrat 13.896,- Kč pro Papežská misijní díla. Děkujeme Vám za Vaši štědrost.

*        O Slavnosti Všech svatých v úterý 1. listopadu a Památce věrných zemřelých ve středu 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod. Ve středu 2. listopadu mše svatá ráno v 8.00 nebude.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 23.10.2022

růženec

30. neděle v mezidobí

*        V dnešní neděli 23. října proběhne  po obou dopoledních mších sv. misijní jarmark. Za dobrovolný příspěvek na Papežská misijní díla si bude možné pořídit výrobky našich dětí.

*        Rodiny s dětmi zveme na další setkání v přírodě tuto neděli 23. října. Sraz v 15 hod. u domova pro seniory v Doběticích.  V případě nepříznivého počasí se akce ruší. 

Druh článku

Pouť rodin - pozvánka

kostel sv. Václava, Valtířov

Pouť rodin ústeckých farností ke sv. Václavovi

Milé rodiny,

zveme Vás na společné putování ke sv. Václavovi do Valtířova v den jeho svátku 28.9.

Sraz ve Svádově u hřiště v 10:45 - autobus MHD č. 13 jede z ústecké zastávky Hlavní nádraží v 10:30, výstupní stanice je Svádov Obec. Vydáme se exponovaným úsekem lesem kolem Budovského vodopádu do Březí a dále přes zříceninu hradu Varta do Valtířova. Zde začíná poutní mše sv. v 15:30. Trasa je dlouhá asi 9 km. K návratu může posloužit zelený autobus č. 592, který odjíždí z Valtířova v 16:49.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 11.9.2022

kostel NPM v Ústí nad Labem

24. neděle v mezidobí

*        Dny evropského dědictví probíhají o víkendech 10. - 11. 9. a 17. - 18. 9. Prosíme naše farníky, aby se zapisovali ke službě hlídání kostela do formulářů na stolku.

*        Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete na stolku za lavicemi a je možno si je též stáhnout ze stránek farního webu www.farnost-usti.cz. Vyplněné přihlášky odevzdávejte, prosím, do 11. září ve farní kanceláři nebo v sakristii.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 4.9.2022

knihy

23. neděle v mezidobí

*        Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete na stolku za lavicemi a je možno si je též stáhnout ze stránek farního webu www.farnost-usti.cz. Vyplněné přihlášky odevzdávejte, prosím, do 11. září ve farní kanceláři nebo v sakristii.

*        Dny evropského dědictví proběhnou následující víkendy 10. -11. 9. a 17. -18. 9. Prosíme naše farníky, aby se zapisovali ke službě hlídání kostela do formulářů na stolku.

Druh článku

Výuka náboženství - oprava termínu

Omlouváme se chybné uvedení termínu konání výuky naboženství.

Výuka bude probíhat v těchto věkových skupinách a termínech na faře:

1. – 3. tř. úterý 16 – 17 h. (Mgr. Marie Bukovanská)

3. – 5. tř. čtvrtek 16 – 17 h. (Mgr.Anna Harnčířová) – děti, které již chodí ke sv. Přijímání

6. – 9. tř. (prima – kvarta): čtvrtek 16 – 17 h. P. Miroslav Šimáček

V původním článku i v přihláškách je již oprave provedena.

Druh článku