Farní ohlášky z neděle 27.8.2023

Kotě

21. neděle v mezidobí

*        V  následujícím týdnu budou tyto svátky a památky:

  • v pondělí památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
  • v úterý památka Umučení sv. Jana Křtitele
  • ve čtvrtek připomínka sv. Rajmunda, řeholníka
  • v pátek připomínka sv. Jiljí, opata a zároveň je první pátek v měsíci

          Příští neděle bude 22. neděle v mezidobí

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6.8.2023

P. Marie nanebevzatá

Svátek Proměnění Páně

*      V sobotu 12. srpna proběhne v našem kostele od 10:30 hod. rozloučení s naším farníkem Doc. RNDr. Františkem Fialou, dlouholetým vedoucím farního společenství Magnificat a učitelem na UJEPu.

*      V neděli 13. srpna budeme slavit v 10:30 hod. poutní mši sv. ke cti Panny Marie Nanebevzaté, patronce našeho kostela. Hlavním celebrantem bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Všichni jsou srdečně zváni.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16.7.2023

cesta

15. neděle v mezidobí

*     V těchto dnech (od 11. do 21. července) probíhá farní tábor pro děti od 6 do 15 let. Pamatujme na ně a všechny, kteří se o děti starají, v našich modlitbách.

*     V sobotu 22. července od 12.00 hod. zveme na poutní mši svatou ke cti sv. Anny do kostela v Tisé. Kromě poutní bohoslužby připravila obec Tisá bohatý program. Více na plakátku v příloze nebo na nástěnce v předsíni kostela.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 2.7.2023

sv. Petr a Pavel

13. neděle v mezidobí

*     Dnešní neděli 2. července se uskuteční poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Žežicích, a to od 16:00 hod. Všichni poutníci jsou zváni na slavnost.

     *     Ve středu 5. 7., na slavnost sv. Cyrila a Metoděje, bude sloužena mše sv. večer v 18:00 hod. Ranní mše sv. v 8:00 se nebude konat.

*     11. července odjíždějí děti na farní tábor. Pamatujme na ně a jejich děti v našich modlitbách.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 4.6.2023

modlitba

Slavnost Nejsvětější Trojice

*        Každé pondělí se scházejí děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, od 16:00 hod. v sále Jana Pavla II. na faře. Nezapomeňte, první svaté přijímání se již blíží.

*        Ve čtvrtek 8. června je závěrečná hodina náboženství nejstarších dětí. Nezapomeňte přijít, je připraven dárek. Společně poděkujeme za uplynulý školní rok. Těší se na vás otec Mirek.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 28.5.2023

Duch svatý jako holubice - vitráž

Slavnost Seslání Ducha Svatého

*        Poslední setkání dětí skupiny náboženství Aničky Hrnčířové v tomto školním roce se uskuteční 1.6. Obě ostatní skupiny v úterý a čtvrtek zatím pokračují ve výuce.

*        Každé pondělí se scházejí děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, od 16:00 hod. v sále Jana Pavla II. na faře. Nezapomeňte, první svaté přijímání se již blíží.

Druh článku

NOC KOSTELŮ - 2. června 2023

Noc kostelů

Tak jako každý rok se naše farnost zapojí do celonárodní akce Noc kostelů.

Letos připadá na pátek 2. června 2023.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem bude otevřen od 18.00 do 22.00 hod. s následujícím programem:

  • 18.00 - mše svatá
  • 19.00 - ůvodní slovo P. Miroslava Šimáčka, arciděkana
  • 19.05 - 21.45 - volná prohlídky kostela
  • 21.45 - závěrečná modlitba
  • 22.00. závěr

Prosíme o pomoc se zajištěním služeb hlídání otevřeného kostela. Zapisujte se do archů v kostele za lavicemi. Děkujeme.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21.5.2023

květina

7. neděle velikonoční

*        Setkání rodin se bude konat v centru Ovečka dnešní neděli 21. 5. od 15:00 hod. Všechny rodiny s dětmi jsou zvány, pro dospělé bude připraven duchovní program, pro děti možnost sportovního vyžití.       

*        Připomínáme, že stále pokračuje výuka náboženství dětí na faře v úterý pro nejmladší děti od 16:00 hod. a čtvrteční hodiny ve dvou skupinách pro starší a nejstarší děti, také od 16:00 hod. Povzbuďme děti k pravidelné docházce!

Druh článku