Farní ohlášky z neděle 1.1.2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

* Dnešní neděli v 16:00 hod. vás zveme na slavnostní ukončení výstavy betlémů. Zazpívá Pěvecký sbor Concerto pod vedením PhDr. Jiřího Magasanika.

* Ve středu 4. ledna proběhne na faře vikariátní konference kněží z ústeckého vikariátu. Pamatujme v modlitbě na všechny naše kněze.

* Ve stejnou středu proběhne v našem kostele v 15.00 hod. žehnání koledníků na začátek Tříkrálové sbírky.

Druh článku

Oprava kostela sv. Václava ve Skoroticích

Nové Skorotice se rozvíjejí a kostel je přirozeným centrem procházek a návštěv. V posledních letech zde probíhaly vánoční i velikonoční koncerty, byly zde bohoslužby, blízká fara sloužila dětem i mládeži (Skauting). Rádi bychom, kdyby toto místo opět ožilo a zvláště místním obyvatelům poskytlo svou krásou možnost nadechnout se duchovní atmosféry, kterou v sobě nese.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 20.11.2022

Kristus Král -- ikona

Slavnost Ježíše Krista Krále

*        Příští neděle 27.11. je první nedělí adventní – začátek nového církevního roku (cyklus A).

*        V týdnu od 21.11. do 25.11.2022 pořádá farní charita v přízemí farní budovy podzimní burzu oblečení. Darovat oblečení můžete od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 17.00 hod. Výtěžek z burzy se použije na činnost farní charity, zejména pro seniory. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 13.11.2022

33. neděle v mezidobí

* Dnešní neděli 13. listopadu při mši svaté v 9.00 hod. zazní Missa de Angelis a liturgická díla skladatele Miloše Boka v provedení Dětské scholy Nativity v Děčíně. Na varhany bude doprovázet Miloš Bok.

* Třetí pondělí v listopadu, tj. 21. listopadu v 19.00 hod., se bude konat opět setkání lékařů v sále Jana Pavla II. v budově arciděkanství.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6.11.2022

Lipová - kostel sv. Martina

32. neděle v mezidobí

*        „Hovory o víře“ jsme z důvodu konání koncertu přeložili na čtvrtek 10. listopadu po večerní mši svaté v sále Sinaj.

*        Příští neděli 13. listopadu při nedělní mši svaté v 9.00 hod. zazní Missa de Angelis a liturgická díla skladatele Miloše Boka v provedení Dětské scholy Nativity v Děčíně. Na varhany bude doprovázet Miloš Bok. Srdečně zveme.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 30.10.2022

hřbitov

31. neděle v mezidobí

*        V neděli 23. října proběhl po dopoledních mších svatých misijní jarmark, který připravili děti za našich farností. Podařilo se vybrat 13.896,- Kč pro Papežská misijní díla. Děkujeme Vám za Vaši štědrost.

*        O Slavnosti Všech svatých v úterý 1. listopadu a Památce věrných zemřelých ve středu 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod. Ve středu 2. listopadu mše svatá ráno v 8.00 nebude.

Druh článku