Farní ohlášky z neděle 3.4.2022

postní doba

5. neděle postní

*        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

*        Křížovou cestu povedou 8. dubna členové farního týmu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 27.3.2022

kříž

4. neděle postní

*      ČBK vyhlásila modlitby za situaci na Ukrajině. Pamatujme v modlitbě i při mši svaté.    

*      Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ a celou společnost, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 20.3.2022

3. neděle postní

*      Dnešní neděli proběhne po mši sv. Misijní jarmark, při kterém děti z farnosti nabídnou ke koupi své výrobky. Výtěžek z jarmarku půjde na podporu misií Papežských misijních děl.

*      ČBK vyhlásila modlitby za situaci na Ukrajině. Pamatujme v modlitbě i při mši svaté.    

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 13.3.2022

Křížová cesta Jiřetín pod Jedlovou

2. neděle postní

*      ČBK vyhlásila modlitby za situaci na Ukrajině. Pamatujme v modlitbě i při mši svaté.    

*      Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ a celou společnost, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6.3.2022

postní kříž

1. neděle postní

*      ČBK vyhlásila modlitby za situaci na Ukrajině. Pamatujme v modlitbě i při mši svaté.    

*      Peněžní sbírka na Ukrajinu vynesla 22. 073,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

*      Poslední setkání o synodě se uskuteční ve středu 9. 3. v 17:00 hod. na faře, sál Sinaj. Všichni zájemci jsou zváni.

 *     Slavnost sv. Josefa oslavíme v sobotu 19. 3. ve 14:00 hod. při mši sv. ve Vaňově. Srdečně zveme k účasti.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 20.2.2022

7. neděle v mezidobí

*      Naše farnost se připojuje ke vzniklé iniciativě Země se modlí, ve které se spojují některé evropské země. Modlíme se každou středu od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za náš národ a celou společnost, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

Druh článku

Křesťanská základní škola Karmel hledá učitele

Krestanska zakladni skola Karmel

Křesťanská základní škola Karmel hledá učitele/učitelku na 1. stupeň.

Požadujeme:

  • vysokoškolské pedagogické vzdělání
  • ochotu dále se vzdělávat
  • otevřenost k inovativním metodám
  • kladný vztah ke křesťanským hodnotám
  • není podmínkou příslušnost k církvi
  • výhodou je znalost Hejného metody a metody Sfumato

Nabízíme:

Druh článku

Jarní prázdniny v Příchovicích

zima

Zveme děti a mládež prožít letošní jarní prázdniny v Příchovicích.

 

Sejdeme se v pátek 18.2.2022 v 15.00 hod. na Hlavním nádraží v Ústí nad Labem.

S sebou vezměte zejména peníze na vlak (cca 150,- Kč) a na příspěvek za ubytování, teplé oblečení do hor, spacák, přezůvky.

Předpokládaný návrat v sobotu 26.2.2022 v odpoledních hodinách.

 

Bližší informace u Tobiáše Velinského, tel.č. 721 370 521

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 13.2.2022

Panna Marie

6. neděle v mezidobí

*      Naše farnost se připojuje ke vzniklé iniciativě Země se modlí, ve které se spojují některé evropské země. Modlíme se každou středu od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za náš národ a celou společnost, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

Druh článku

Příchovická Křižovatka

Příchovická křižovatka

Milí přátelé, před Vánoci vydalo nakladatelství Triton knížku s názvem Příchovická křižovatka. Snažil jsem se v ní zachytit to, co Bůh vykonal v mém životě i za přispění mnoha zajímavých osob.  Kniha je tedy především svědectvím. Ohlížím se v ní za malými i většími okolnostmi, událostmi a lidmi, kteří vznik příchovického centra a později i Sekce pro mládež ČBK, provázeli.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16.1.2022

P. Marie

2. neděle v mezidobí

*      Tuto neděli 16. 1. 2022 se koná závěrečná ekumenická bohoslužba v rámci Aliančního týdne modliteb v modlitebně Církve bratrské (V Zahrádkách 1011/33 UNL - Klíše). Začátek v 18.00 hod. Promluvu má P. Miroslav Šimáček.

*      Srdečně zveme všechny, kteří se podíleli na stavění a hlídání výstavy betlémů na setkání tzv. betlémářů, které se uskuteční v pondělí 17. ledna od 17:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Zváni jsou všichni, kdo jakýmkoli způsobem přispěli k tvorbě a uskutečnění výstavy.

Druh článku

Alianční týden modliteb 9.1. - 16.1.2022

V lednu se tradičně scházíme k modlitbám napříč křesťanských denominací v rámci tzv. aliančního týdne modliteb. Vždy jednotlivá církevní společenství v určených dnech hostí ostatní a duchovní se střídají ve službě Božímu slovu.

Letos tento týden proběhne od 9. ledna do 16. ledna 2022.

Program: začátky vždy v 18.00 hod.

Druh článku