Farní ohlášky z neděle 3.7.2022

Velehrad

14. neděle v mezidobí

*        V úterý 5. 7. oslavíme při mši sv. v 18:00 hod. slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Přenos mše sv. z Velehradu proběhne v tento den na Tv Noe dopoledne od 10:30 hod. Benefiční koncert Večer lidí dobré vůle možno sledovat v předvečer svátku na Čt 2 od 20:00 hod.

*        Celostátní setkání mládeže proběhne letos od 9. – 14. srpna v Hradci Králové. Možnost registrace na webových stránkách celostatnisetkanimladeze.cz.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 26.6.2022

kotě

13. neděle v mezidobí

*        Dnešní  neděli bude sloužena v 16:00 hod. poutní mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Žežicích. Všichni poutníci jsou zváni, možno dojít pěknou procházkou z Dobětic.

*        V pátek 1. července, na první pátek v měsíci, je doporučeno přistoupit ke svátosti smíření a svatému přijímání. Po mši sv. v 18:00 hod. následuje eucharistická adorace a svátostné požehnání.

Druh článku

Setkání mládeže ve Skoroticích - 24.6.2022

táborák

Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem připravuje v pátek 24.6.2022 na faře ve Skoroticích předprázninové setkání mladší i starší mládeže.

 

Program:

 

v 18.00 hod. - mše svatá na ukončení školního roku 2021/2022

 

po mši svaté následuje

- pohoštění

- hry

- táborák

- zpěvy s kytarou

- vzájemné sdílení ze školního roku

- závěrečná modlitba

 

Všichni jste zváni! Dobrou náladu vemte s sebou!

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 19.6.2022

1.sv. přijímání - symboly

Slavnost Těla a Krve Páně

          *        Dnešní neděli slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Při mši sv. v 10:30 přistoupí k 1. sv. přijímání 13 dětí z naší farnosti. Eucharistický průvod se uskuteční po mši svaté v prostorách kostela.

*        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 12.6.2022

Slavnost Nejsvětější Trojice

* Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné.

* V úterý  14. června od 16.00 hod. v sále JP.II. proběhne poslední příprava dětí, které mají letos přistoupit ke sv. přijímání.

* 1. svaté přijímání se uskuteční v neděli 19. června při mši sv. v 10.30 hod. Pamatujme na děti a jejich rodiče v modlitbě.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 5.6.2022

Seslání Ducha svatého

Seslání Ducha svatého

          *        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz. Také připomínáme, že půl hodiny před každou mší sv. je možné se sejít ke společné modlitbě růžence.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 1.5.2022

květy

3. neděle velikonoční

*        Po dobu měsíce května se budou konat každý den po mši svaté (kromě středy a neděle) májové pobožnosti. Srdečně zveme k účasti.

*        Pátek 6. května je prvním pátkem v měsíci, kdy je obzvláště doporučeno přistoupit ke svátosti smíření a eucharistii. Po mši sv. v 18:00 hod. následuje pravidelná eucharistická adorace.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 17.4.2022

Zmrtvýchvstání

Boží hod velikonoční

* V neděli 24. dubna proběhne od 18:00 hod. v našem kostele Velikonoční koncert v provedení Orchestru a sboru Severočeského divadla, pod vedením dirigenta Miloše Formáčka. Na programu Pergolesiho Stabat Mater, Mozartova Korunovační mše a Haendlův Mesiáš – Aleluja. Srdečně zveme k účasti na koncertu, který bude jistě nevšedním zážitkem, spojeným s radostnou oslavou Velikonoc.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10.4.2022

Květná neděle

6. neděle postní - Květná neděle

*        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

Druh článku

VELKOPÁTEČNÍ POUŤ NA MARIÁNSKOU SKÁLU

Velkopáteční pouť - plakát

Ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem pořádá Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem tradiční Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu.

Sejdeme se u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (kostel se šikmou věží) v pátek 15. dubna 2022 ve 14.00 hod. Po úvodním slově arciděkana P. Mgr. Miroslava Šimáčka vykročíme na Mariánskou skálu. Svou účast přislíbil také primátor města Ústí nad Labem, který pronese závěrečné slovo na místě, kde stávala mariánská kaple.

Druh článku