Farní ohlášky z neděle 9.1.2022

Svátek Křtu Páně

*      Alianční týden modliteb proběhne od 9. – 16. ledna. První ekumenická bohoslužba se uskuteční dnešní neděli v 18:00 hod. v kapli na faře. Ostatní informace na plakátku v předsíni kostela.

*      Srdečně zveme všechny, kteří se podíleli na stavění a hlídání výstavy betlémů na setkání tzv. betlémářů, které se uskuteční v pondělí 17. ledna od 17:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Zváni jsou všichni, kdo jakýmkoli způsobem přispěli k tvorbě a uskutečnění výstavy.

Druh článku

VÝSTAVA BETLÉMŮ 16.12.2021 - 2.1.2022

Ve čtvrtek 16. 12. v 16:00 hodin byla v našem kostele zahájena 35. výstava betlémů, která potrvá do 2. 1. 2022. Otevírá se tím klidný a duchovní prostor pro všechny kolemjdoucí, kteří se chtějí v době adventu a nadcházejících svátků pozastavit, zamyslet nad smyslem Vánoc, nebo třeba jen nadechnout slavnostní atmosféry. I pravidelní účastníci bohoslužeb se mohou potěšit řadou krásných betlémů, které často zapůjčujeme přímo od jejich tvůrců i muzeí.

Srdečně Vás zveme k zhlédnutí naší výstavy. Kéž Vám chvíle zde strávené přinesou radost a pokoj.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 12.12.2021

  1. neděle adventní

* Předběžně oznamujeme, že od 16. 12. do 2. 1. pořádá naše farnost opět tradiční výstavu betlémů. Obracíme se již takto předem na všechny farníky s naléhavou prosbou o pomoc při instalaci výstavy v těchto dnech do 15. 12. a s jejím následným hlídáním po dobu jejího otevření. Rádi bychom vás požádali, abyste s touto službou počítali a vyhradili si na ni v době adventu a Vánoc potřebný čas. S pomocí při instalaci je možné se domluvit s pí. Monikou Velinskou nebo s farní kanceláří (tel. 604201533).

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 28.11.2021

adventní věnec - rodina
  1. neděle adventní

*      V sobotu 4. prosince proběhne ve 14:00hod. poutní mše sv. v kostele sv. Mikuláše v Čermné. V tomto kostele bývá mše sv. jen jednou do roka, proto je to dobrá příležitost tam připutovat. Srdečně zveme.

*      Pravidelné „Hovory o víře“ proběhnou na téma o synodě, kterou vyhlásil papež František.  Uskuteční se ve čtvrtek 2. 12. od 19:00 hod. na faře, sál Sinaj.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21.11.2021

Slavnost Ježíše Krista Krále

*      Po celý listopad můžeme získat při návštěvě hřbitova plnomocné odpustky pro naše drahé v očistci za splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a modlitbě za zemřelé.

*      Ve čtvrtek 25. listopadu proběhne na faře v sále Sinai v 19.00 hod. setkání o Synodě. Budeme hovořit a diskutovat o tématech, týkajících se Synody, kterou vyhlásil papež František. Zveme všechny zájemce.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 31.10.2021

dušičky

31. neděle v mezidobí

*      O Slavnosti Všech svatých 1. listopadu a Památce věrných zemřelých 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod.

*      Dušičkové pobožnosti se budou konat dnešní neděli 31. listopadu na šesti místech v těchto časech:

14.00 hod. – Libouchec (hřbitov) – dušičková pobožnost

15.00 hod. - Tisá (hřbitov) – dušičková pobožnost

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 24.10.2021

dušičky

30. neděle v mezidobí

*      O Slavnosti Všech svatých 1. listopadu a Památce věrných zemřelých 2. listopadu budou slouženy mše svaté v našem kostele v 18:00 hod.

*      Dušičkové pobožnosti se budou konat v neděli 31. listopadu na šesti místech v těchto časech:

14.00 hod. – Libouchec (hřbitov) – dušičková pobožnost

14.30 hod. – Krásný Les (obnovený bývalý hřbitov) – modlitba za zemřelé

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 17.10.2021

růženec

29. neděle v mezidobí

*      Ve středu 20. 10. proběhne ekumenická bohoslužba slova u příležitosti zahájení nového akademického roku. Zváni jsou všichni studenti a učitelé i ti, kteří mají zájem. Začátek v 19:00 hod. v univerzitní kapli UJEPu. Srdečně zveme.

*      Ve čtvrtek 21. 10. se uskuteční další setkání našich seniorů. Setkání začíná v 15:00 hod. na faře, sálek Nazaret. Na programu duchovní téma, přichází i kněz, diskuze, občerstvení. Přijďte v hojném počtu!

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10.10.2021

modlitba  - růženec

28. neděle v mezidobí

*      Se začátkem zimního semestru zveme vysokoškoláky a mladé pracující věřící na pravidelná setkání (zde) na faře u kostela Nanebevzetí Panny Marie, která se konají každou středu od 19. hodiny večerní v sále Sinaj. 

*      V pátek se na faře setkávají středoškoláci, a to vždy po večerní mši svaté. Všichni jste srdečně zváni. Pokud víte o někom, kdo by se mohl zúčastňovat jednoho z těchto společenství, prosím, vyřiďte mu naše pozvání. Děkujeme. 

Druh článku

24.10. - koncert a bohoslužba v Libouchci

plakát - koncert

V neděli 24.10.2021 v 16.00 hod. se  koná v kostele Sv. Tří králů v Libouchci " Koncert ARPA GRAZIOSO pro kapli Botschen". Hraje Trio s harfou a zpěvem (harfa, housle, viola).

Koncert zazní na podporu snažení o záchranu kaple Botschen, kulturní památky nedaleko obce Libouchec.

Všichni jste srdečně zváni.

Pravidelná bohoslužba bude sloužena po skončení koncertu, cca od 17.00 hod.

Druh článku

Úmysly modliteb na 4. čtvrtletí 2021

modlitba  - růženec

Společenství živého růžence - úmysly modliteb na 4. čtvrtletí 2021

říjen :         

- za dary Ducha svatého pro správné rozhodnutí při volbách

- na přímluvu sv. Ludmily, aby rodiče a prarodiče dávali dobrý příklad a povzbuzení ve víře dětem a vnuků

- za uzdravení těla i duše pro naše nemocné paní Ottovou, Rehákovou, Waňkovou, Pražanovou a všechny nemocné ve farnosti                

listopad :    

Druh článku