Farní ohlášky z neděle 11.7.2021

Květ

15. neděle v mezidobí

*      V neděli 18. července se uskuteční ve Skoroticích na faře po mši sv. v 16:00 hod. rozloučení s naším stávajícím kaplanem P. Václavem Novákem, který odchází na nové místo. Všichni jsou zváni na společné posezení a rozloučení.

*      Letní dětský tábor farnosti proběhne od 18. do 31. července. Pamatujme na děti a vedoucí a svěřujme je i celý průběh tábora do našich modliteb.

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2021

Červenec:

  • Za dobrý průběh farního tábora a Boží ochranu pro jeho účastníky.
  • Za všechny lidi postižené živelními katastrofami, aby neztratili víru, naději a chuť žít.
  • Na přímluvu sv. Jakuba za všechny, kdo jsou na cestách a za všechny, kdo hledají nový domov.
  • Za Boží posilu a ochranu pro paní Ottovou v těžké životní situaci.

Srpen:

Druh článku

Dopis farníkům

Vážení a milí farníci,

Blíží se prázdniny a také doba dovolených. Je to příležitost načerpat nové fyzické i duchovní síly.

Zakladatel Sokola Miroslav Tyrš je autorem věty: „V zdravém těle zdravý duch.“ Platí však jistě i věta obrácená v tom smyslu, že kde je zdravý duch, má to vliv i na zdraví těla. Člověk není jen jedno nebo druhé, ale tělesně - duchová bytost, pro kterou je nutné obojí. Zdravé tělo i zdravá duše.

Tělo potřebuje správnou stravu, čerstvý vzduch, pohyb a dobrý spánek.

Příloha

Druh článku

Sbírka na postižené tornádem na Moravě

Sbírka

Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na postižené ničivým tornádem na Moravě.

Číslo účtu je 4211325188/6800. Variabilní symbol 2002. Využít můžete uvedeného QR kódu.

Děkujeme za všechny příspěvky.

Kdo by chtěl přispět v hotovosti, může u P. Václava, který vybrané finance pošle na účet charity.

vklad darů ze soboty a neděle 26. a 27. 6. - 400 ,- Kč + 1.000,- Kč + 1.000,- Kč + 2.000,- Kč - potvrzení

Příloha

Druh článku

Poutní mše svatá v Žežicích v neděli 27.6.2021

sv. Petr a sv. Pavel

Zveme všechny na poutní mši svatou do kostela sv. Petra a Pavla v Žežicích, která se koná v neděli 27.6.2021 v 16.00 hod.

Je možné přijít procházkou z Krásného Března – konečná zastávka trolejbusu č. 55.

Plakátek s informací ke stažení v příloze.

Druh článku

Společné ukončení školního roku

Plakát

Srdečně zveme rodiny s dětmi na společné ukončení školního roku v pátek 11. června na Střekov. Zahájíme mší svatou v 17.00 ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (půl hodiny před mší sv. je možnost cvičit písně ke mši a přistoupit ke svátosti smíření), poté požehnáme kříž, který přeneseme a usadíme na farní zahradě ve svahu.

Následovat bude občerstvení formou opékání a donesených dobrot (o což prosíme hodné maminky a babičky).

Připraveny jsou samozřejmě hry pro děti školou povinné.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6.6.2021

Slavnost Těla a Krve Páně

*      Dnešní neděli přijmou první svaté přijímání děti z naší farnosti při mši sv. v 10:30 hod.

*      V pátek 11. června se uskuteční v kostele a na faře na Střekově zakončení školního roku pro rodiny s dětmi. Na programu mše sv. od 17:00 hod., usazení kříže, opékání z vlastních zásob, soutěže a hry pro děti. Předpokládaný závěr ve 20:00 hod. Každého prosíme, aby si přinesl na lístečku předsevzetí pro čas prázdnin a dovolené. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 30.5.2021

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

 *       Dnešní neděli zveme rodiny s dětmi na výlet na Vysoký Ostrý spojený s poutí k Nejsvětější Trojici.

Sraz bude odpoledne ve 14:45 u kaple Nejsv. Trojice na Nové Vsi (autobus č. 9 odjíždí ze zastávky divadlo ve 14:22). Zde putování zahájíme i zakončíme společnou modlitbou.

Odtud se vypravíme na vrch Vysoký Ostrý a okruhem zase zpět. Cestu dětem zpestří hry. Bude-li příležitost, můžeme si rozdělat oheň, myslete na to při přípravě svačiny. Délka trasy jsou asi 4 km.

Druh článku

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Druh článku