Farní ohlášky z neděle 5.2.2023

5. neděle v mezidobí

*        Farní knihovna je k dispozici všem, kdo mají zájem o kvalitní četbu, především duchovní literatury. V naší knihovně naleznete tvorbu současných i klasických autorů duchovní četby, životopisy světců i historické knihy a romány katolických autorů. Seznam většiny knih naleznete na našich webových stránkách. Zimní čas je vhodný pro četbu, proto si přijďte vybrat pěknou knížku!

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 29.1.2023

Hromnice

4. neděle v mezidobí

*        Dnešní neděli pořádá naše farnost karneval pro děti, a to od 15:00 hod. do 17:00 hod. ve farní budově, sál Sinaj, 3. patro. Srdečně zveme děti i jejich dospělý doprovod k účasti v kostýmech biblických postav, světců či zcela jiných.

Příspěvek v podobě nějaké dobroty na společný stůl je vítán.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 15.1.2023

citát z Písma

2. neděle v mezidobí

*        V pondělí 16. ledna se od 19:00 hod. uskuteční setkání lékařů v budově arciděkanství v sále Jana Pavla II. Na programu duchovní téma, diskuse, modlitba, občerstvení. Srdečně zveme k setkání.

*        Setkání seniorů proběhne ve čtvrtek 19. 1. od 15:00 hod. ve farní budově, sálek Nazaret. Na setkání se naši senioři mohou těšit na duchovní téma, modlitbu i něco „na zub“.  Na setkání přicházejí i naši kněží. Přijďte i vy, kteří jste zatím možná nenašli odvahu se zúčastnit.

Druh článku

Karneval pro děti

Plakát - Karneval pro děti

Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem pořádá Karneval pro děti v neděli 29. ledna 2023 od 15 do 17 hod. na faře v sále Sinaj.

Srdečně zveme děti i jejich dospělý doprovod k účasti v kostýmech biblických postav, světců, nebo i zcela jiných ....

Příspěvek v podobě nějaké dobroty na společný stůj je vítán!

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 8.1.2023

Tři králové

Slavnost Zjevení Páně (Tří Králů)

*        Dnešní neděli o Slavnosti Zjevení Páně proběhne po bohoslužbě v 9:00 hod. zpívání koledníků a koledování v předsíni našeho kostela. Zítra svátkem Křtu Páně končí vánoční doba.

*        Dnešní neděli též oslavíme v kostele sv. Tří Králů v Libouchci poutní mši sv. u příležitosti Slavnosti Zjevení Páně, a to od 16:00 hod. Všechny, kteří mají zájem vykonat pouť ke Třem Králům, srdečně zveme.

Druh článku

Novoroční koncert v kostele sv. Václava ve Skoroticích

Kostel sv. Václava, Skorotice

Srdečně zveme na novoroční koncert vokálního uskupení Panoptikum v úterý 10. ledna 2023 od 19.00 hod. v kostele sv. Václava ve Skoroticích.

Přijďte navštívit náš znovu otevřený kostel po dlouhodobém uzavření z důvodů probíhajících oprav.

Přejeme příjemný zážitek.

Druh článku

Tříkrálová sbírka 2023

Tradičně začátkem ledna pořádá Charita  "Tříkrálovou sbírku".

V kostele Nanebevzetí Panny Marie proběhne žehnání koledníků ve středu 4. ledna 2023 v 15.00 hod.

Do předsíně našeho kostela příjdou koledníci koledovat v neděli 8. ledna 2023 mezi první a druhou mší svatou. Předem děkujeme dárcům za jejich příspěvky.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 1.1.2023

Slavnost Matky Boží, Panny Marie

* Dnešní neděli v 16:00 hod. vás zveme na slavnostní ukončení výstavy betlémů. Zazpívá Pěvecký sbor Concerto pod vedením PhDr. Jiřího Magasanika.

* Ve středu 4. ledna proběhne na faře vikariátní konference kněží z ústeckého vikariátu. Pamatujme v modlitbě na všechny naše kněze.

* Ve stejnou středu proběhne v našem kostele v 15.00 hod. žehnání koledníků na začátek Tříkrálové sbírky.

Druh článku

Oprava kostela sv. Václava ve Skoroticích

Nové Skorotice se rozvíjejí a kostel je přirozeným centrem procházek a návštěv. V posledních letech zde probíhaly vánoční i velikonoční koncerty, byly zde bohoslužby, blízká fara sloužila dětem i mládeži (Skauting). Rádi bychom, kdyby toto místo opět ožilo a zvláště místním obyvatelům poskytlo svou krásou možnost nadechnout se duchovní atmosféry, kterou v sobě nese.

Druh článku