Farní ohlášky z neděle 1.5.2022

květy

3. neděle velikonoční

*        Po dobu měsíce května se budou konat každý den po mši svaté (kromě středy a neděle) májové pobožnosti. Srdečně zveme k účasti.

*        Pátek 6. května je prvním pátkem v měsíci, kdy je obzvláště doporučeno přistoupit ke svátosti smíření a eucharistii. Po mši sv. v 18:00 hod. následuje pravidelná eucharistická adorace.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 17.4.2022

Zmrtvýchvstání

Boží hod velikonoční

* V neděli 24. dubna proběhne od 18:00 hod. v našem kostele Velikonoční koncert v provedení Orchestru a sboru Severočeského divadla, pod vedením dirigenta Miloše Formáčka. Na programu Pergolesiho Stabat Mater, Mozartova Korunovační mše a Haendlův Mesiáš – Aleluja. Srdečně zveme k účasti na koncertu, který bude jistě nevšedním zážitkem, spojeným s radostnou oslavou Velikonoc.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10.4.2022

Květná neděle

6. neděle postní - Květná neděle

*        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

Druh článku

VELKOPÁTEČNÍ POUŤ NA MARIÁNSKOU SKÁLU

Velkopáteční pouť - plakát

Ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem pořádá Římskokatolická farnost - arciděkanství Ústí nad Labem tradiční Velkopáteční pouť na Mariánskou skálu.

Sejdeme se u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem (kostel se šikmou věží) v pátek 15. dubna 2022 ve 14.00 hod. Po úvodním slově arciděkana P. Mgr. Miroslava Šimáčka vykročíme na Mariánskou skálu. Svou účast přislíbil také primátor města Ústí nad Labem, který pronese závěrečné slovo na místě, kde stávala mariánská kaple.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 3.4.2022

postní doba

5. neděle postní

*        Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

*        Křížovou cestu povedou 8. dubna členové farního týmu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 27.3.2022

kříž

4. neděle postní

*      ČBK vyhlásila modlitby za situaci na Ukrajině. Pamatujme v modlitbě i při mši svaté.    

*      Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ a celou společnost, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 20.3.2022

3. neděle postní

*      Dnešní neděli proběhne po mši sv. Misijní jarmark, při kterém děti z farnosti nabídnou ke koupi své výrobky. Výtěžek z jarmarku půjde na podporu misií Papežských misijních děl.

*      ČBK vyhlásila modlitby za situaci na Ukrajině. Pamatujme v modlitbě i při mši svaté.    

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 13.3.2022

Křížová cesta Jiřetín pod Jedlovou

2. neděle postní

*      ČBK vyhlásila modlitby za situaci na Ukrajině. Pamatujme v modlitbě i při mši svaté.    

*      Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ a celou společnost, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6.3.2022

postní kříž

1. neděle postní

*      ČBK vyhlásila modlitby za situaci na Ukrajině. Pamatujme v modlitbě i při mši svaté.    

*      Peněžní sbírka na Ukrajinu vynesla 22. 073,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

*      Poslední setkání o synodě se uskuteční ve středu 9. 3. v 17:00 hod. na faře, sál Sinaj. Všichni zájemci jsou zváni.

 *     Slavnost sv. Josefa oslavíme v sobotu 19. 3. ve 14:00 hod. při mši sv. ve Vaňově. Srdečně zveme k účasti.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 20.2.2022

7. neděle v mezidobí

*      Naše farnost se připojuje ke vzniklé iniciativě Země se modlí, ve které se spojují některé evropské země. Modlíme se každou středu od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za náš národ a celou společnost, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

Druh článku

Křesťanská základní škola Karmel hledá učitele

Krestanska zakladni skola Karmel

Křesťanská základní škola Karmel hledá učitele/učitelku na 1. stupeň.

Požadujeme:

  • vysokoškolské pedagogické vzdělání
  • ochotu dále se vzdělávat
  • otevřenost k inovativním metodám
  • kladný vztah ke křesťanským hodnotám
  • není podmínkou příslušnost k církvi
  • výhodou je znalost Hejného metody a metody Sfumato

Nabízíme:

Druh článku