Tříkrálová sbírka 2021 - online

Logo

Tříkrálová sbírka se letos koná, ale pouze online. Přispět můžete pomocí bankovního převodu nebo platební karty přes stránky www.trikralovasbirka.cz/. Pokud by měl někdo problém s elektronickým způsobem platby, může se obrátit na P. Václava, který dar odešle. Peníze je možné nechat přímo u něj, v sakristii i v kanceláři na faře.

Druh článku

Alianční týden modliteb 2021 - online

V lednu se tradičně scházíme k modlitbám napříč křesťanských denominací v rámci tzv. aliančního týdne modliteb. Vždy jednotlivá církevní společenství v určených dnech hostí ostatní a duchovní se střídají ve službě Božímu slovu. Letos se tato iniciativa může konat maximálně online.
Proto přinášíme link - https://us02web.zoom.us/j/85793709541, na kterém se můžete vždy v 18.00 hodin připojit k modlitbám, které vedou:

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10. 1. 2021

Svátek Křtu Páně

*       Bohoslužby v našem kostele budou probíhat v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. a v týdnu večer v 18:00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Výuka náboženství pokračuje ve skupině 1. a 2. třída beze změn každé úterý od 16:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Ostatní skupiny se znovu otevřou s obnovením školního vyučování.

Příloha

Druh článku

Ohlášení pohyblivých svátků

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Na den 17. února připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.

Dne 4. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,

dne 13. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 23. května slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 3. června slavnost Těla a krve Páně a

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 1. čtvrtletí 2021

Leden:

  • Za směřování k jednotě církve podle vůle Boží a ekumenickou spolupráci v Ústí nad Labem.
  • Abychom byli živými svědky křesťanské naděje v době pandemie.
  • Za Boží ochranu, pomoc a energii pro všechny zdravotníky.

Únor:

  • Ať se křesťané skrze modlitbu, půst a almužnu přibližují i svým srdcem k Bohu.
  • Za návrat k standardnímu způsobu vzdělávání v druhém pololetí.
  • Za uzdravení a obnovu rodinných a manželských vztahů.

Březen:

Druh článku

Vánoční bohoslužby 2020

V našem kostele bude sloužena na Štědrý den půlnoční mše sv. v 16:00 hod. tzv. „dětská“ a ve 23 hod. Je potřebné dodržet platné hygienické předpisy, tzn. přiměřený počet osob, rozestupy a užívání roušek.

Aktualizace: Nekoná se vánoční bohoslužba v Petrovicích ve 23.00 hodin!

V příloze přehled vánočních bohoslužeb jak v našem arciděnském kostele Panny Marie, tak v okolních farnostech.

Farní ohlášky z neděle 13. 12. 2020

3. neděle adventní

*      Bohoslužby v adventní době se konají takto: v neděli v 9:00 hod. a v 10:30 hod., v týdnu mše sv.  v 18.00 hod. s výjimkou středy večer. Ve středu a v sobotu od 8:00 hod., V sobotu večer jako obvykle v 18:00 hod. mše sv. s nedělní platností.

*      Výuka náboženství byla zahájena v obvyklých časech. Srdečně zveme naše děti znovu do „farních lavic“.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6. 12. 2020

2. neděle adventní

*      Bohoslužby v adventní době se konají takto: v neděli v 9:00 hod. a v 10:30 hod., v týdnu mše sv.  v  18.00 hod. s výjimkou středy večer.  Ve středu a v sobotu od 8:00 hod., V sobotu večer jako obvykle v 18:00 hod. mše sv. s nedělní platností.

*      Výuka náboženství byla zahájena v obvyklých časech. Srdečně zveme naše děti znovu do „farních lavic“.

Příloha

Druh článku

Přijďte hledat Vánoce

vánoční atmosféra

I letos kostel Nanebevzetí Panny Marie nabídne svůj prostor k duchovní přípravě na Vánoce, i když ne ve formě klasické výstavy betlémů.

Srdečně zveme na klidnou prohlídku a zamyšlení v krásných prostorech našeho gotického chrámu. Vstoupíte do vánoční atmosféry, uvidíte několik uměleckých ztvárnění a budete se moci inspirovat texty a fotografiemi ze Svaté země, z míst, kde se narodil a žil Ježíš Kristus.

Kostel bude otevřen pro veřejnost ve dnech 16. až 27. prosince 2020 takto:

16.12.      16.00 - 17.00 hod.

17.12.      09.00 - 17.00 hod.

Druh článku

Adventní náměty nejen pro rodiny s dětmi

Přinášíme několik tipů, čím můžeme obohatit naše prožívání letošní adventní doby. Nepřipravovali jsme žádnou adventní hru pro děti, ale věříme, že inspiraci naleznete níže.

V kostele máme omezený počet tištěného průvodce adventem. Do chytrých telefonů je možné si stáhnout jeho elektronickou verzi - aplikaci Průvodce adventem.

Druh článku

Adventní středy - dobrovolný půst a adorace v 17.00 hodin

Plakát

Připojujeme se k výzvě biskupů na postní prožití tří následujících adventních střed. Jsme pozváni k dobrovolnému, vědomému a citelnému půstu za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel.

A můžeme se také zapojit k hodinové eucharistické adoraci každou středu v 17.00 hodin.

Druh článku

Biskupové k adventu

Čeští a moravští biskupové se společně obracejí na věřící, vyzývají je k postu a almužně za ukončení pandemie po první tři středy v prosinci a o zasvěcení se Dítěti Ježíši doma u jesliček v rodině. Text celého prohlášení i modlitbu přinášíme níže.

Drazí bratři a sestry,

Druh článku