Farní ohlášky z neděle 21.5.2023

květina

7. neděle velikonoční

*        Setkání rodin se bude konat v centru Ovečka dnešní neděli 21. 5. od 15:00 hod. Všechny rodiny s dětmi jsou zvány, pro dospělé bude připraven duchovní program, pro děti možnost sportovního vyžití.       

*        Připomínáme, že stále pokračuje výuka náboženství dětí na faře v úterý pro nejmladší děti od 16:00 hod. a čtvrteční hodiny ve dvou skupinách pro starší a nejstarší děti, také od 16:00 hod. Povzbuďme děti k pravidelné docházce!

*        Májové pobožnosti v měsíci květnu se konají v našem kostele každý den po mši sv., kromě středy a neděle. Téma letošních májových se zabývají úctou k P. Marii v 8. kapitole konstituce Světlo národů, v mariánských modlitbách a v modlitbách světců a světic Božích.

*        Každé pondělí se scházejí děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, od 16:00 hod. v sále Jana Pavla II. na faře. Nezapomeňte, první svaté přijímání se již blíží.

*        Na slavnost Seslání Ducha sv. se připravujeme devítidenní soukromou novénou. Každý den se modlíme Sláva Otci… a 3x invokaci Přijď, Duchu svatý.

*        Farní výlet se uskuteční v sobotu 17. června. Na programu návštěva Mariánských Radčic se mší sv. a společným obědem, komentovaná prohlídka kláštera v Oseku a májová pobožnost s možností prohlídky baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Na výlet je nutné se přihlásit předem ve farní kanceláři nebo v sakristii, navrhovaná výše zálohy činí 400,- Kč. Srdečně zveme všechny farníky na výlet, který je dobrou příležitostí k vytváření vzájemných vztahů a společenství farnosti.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova