Farní výlet - 17. června 2023

Mariánské Radčice

Srdečně zveme všechny farníky, mladší i starší na celodenní výlet farnosti po blízkých poutních místech v sobotu 17. června 2023. Navštívíme společně Mariánské Radčice, Osek a Bohosudov s následujícím programem:

  • 8:00  odjezd z Ústí nad Labem (od podloubí proti autobusové zastávce "Divadlo")
  • 9:00  Mariánské Radčice – mše svatá, prohlídka poutního areálu, zajištěn společný oběd  v ceně 175,- Kč
  • 13:00 Osek - prohlídka cisterciáckého kláštera a kostela Nanebevzetí Panny Marie (vstupné 200,- Kč, děti a senioři 160,- Kč)
  • 15.30 Bohosudov - prohlídka kostela Panny Marie Bolestné (P. Phillip Irmer), mariánská májová pobožnost
  • 17:30 předpokládaný návrat do Ústí nad Labem

Využijte příležitost strávit jeden den společně, sdílet zajímavé zážitky, duchovní program, příležitost navzájem se lépe poznat a prohloubit život farnosti jako společenství.

Zájemci se, prosím, přihlaste nejpozději do 9.6.2023 v kanceláři na faře (arciděkanství v Ústí nad Labem) nebo v sakristii kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem. Při přihlášení vybíráme zálohu 400,- Kč (vstupné, oběd).

Druh článku
Farnost
Klíčová slova