Farní ohlášky z neděle30.4.2023

květ

4. neděle velikonoční

*        Připomínáme, že stále pokračuje výuka náboženství dětí na faře v úterý pro nejmladší děti od 16:00 hod. a čtvrteční hodiny ve dvou skupinách pro starší a nejstarší děti, také od 16:00 hod. Povzbuďme děti k pravidelné docházce!

*        Májové pobožnosti v měsíci květnu se budou konat v našem kostele každý den po mši sv., kromě středy a neděle. Téma letošních májových se budou zabývat úctou k P. Marii v 8. kapitole konstituce Světlo národů, v mariánských modlitbách a v modlitbách světců a světic Božích.

*        O státních svátcích 1. a 8. května budou v našem kostele probíhat bohoslužby jako obvykle od 18:00 hod.

*        Tématický večer „Hovory o víře“ se uskuteční ve středu 10. května od 18:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Na programu duchovní téma („Víra a modlitba“), diskuse, modlitba i občerstvení. Večer je věnován všem, kdo mají zájem si rozšířit obzory a vědomosti v oblasti katolické víry. Srdečně zveme všechny zájemce.

*        Setkání lékařů proběhne v pondělí 15. května od 19:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Probíráme na pokračování duchovní téma. Tentokrát bychom hovořili o ctnosti naděje. Následně diskutujeme a zakončujeme modlitbou. Setkání je povzbuzením pro křesťanské lékaře, kteří přinášejí víru a křesťanského ducha do lékařského prostředí.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova