Farní ohlášky z neděle 13.4.2023

kostel sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem

3. neděle velikonoční

* Připomínáme, že stále pokračuje výuka náboženství dětí na faře v úterý pro nejmladší děti od 16:00 hod. a čtvrteční hodiny ve dvou skupinách pro starší a nejstarší děti, také od 16:00 hod. Povzbuďme děti k pravidelné docházce!

* Týden modliteb za duchovní povolání proběhne v následujícím týdnu od 24. do 30. 4. Připojme se k modlitbě za ty, kdo hledají své místo v životě.

* Charitní burza oblečení se bude konat v příštím týdnu v budově arciděkanství, a to zvláště pro potřebné a nemajetné. Zároveň je možné příspěvkem za oblečení podpořit činnost naší farní charity. Bližší informace o burze na plakátku v předsíni kostela.

* Poutní mše sv. ke sv. Vojtěchovi se uskuteční ve středu 26. 4. od 18:00 hod. v kostele sv. Vojtěcha. Všichni jsou srdečně zváni. Ranní mše sv. v 8:00 hod. v našem kostele bude zachována jako obvykle.

* Májové pobožnosti v měsíci květnu se budou konat v našem kostele každý den po mši sv., kromě středy a neděle.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova