Farní ohlášky z neděle 28. 2. 2021

2. neděle postní

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Křížové cesty se konají v době postní každý pátek od 17:15 hod.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 21. 2. 2021

1. neděle postní

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Ve všední den mše sv. v 18.00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Křížové cesty se konají v době postní každý pátek od 17:15 hod.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 14. 2. 2021

6. neděle v mezidobí

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. Tato středa je středou Popeleční, mše sv. bude sloužena pouze večer v 18:00 hod., ranní bohoslužba v 8:00 hod. se nekoná. Popeleční středou zahajujeme dobu postní a tento den je dnem přísného postu.

*       V době postní každý pátek pravidelná křížová cesta v 17.15 v kostele.

Příloha

Druh článku

Tipy k prožití postní doby

Blíží se nám postní doba a proto není na škodu se zamyslet, jak ji chceme prožít v našich rodinách, ale i jako jednotlivci. Z důvodu menší návštěvnosti na nedělních bohoslužbách letos nebudeme připravovat Golgotu a křížky, jak bylo zvykem v minulých letech.

Předkládáme několik tipů, co nám může pomoci s užitkem měnit své srdce.

Druh článku

Portál Slyš.to

Logo

Chceme upozornit na audionakladatelství Slyš.to a jeho e-shop na adrese slys.to. Jedná se o dceřinnou společnost Rádia Proglas. Naleznete zde namluvené knížky s různou tématikou, plánováno je šest edičních řad:

 1. Spiritualita – řada Život z víry;
 2. Osobní rozvoj – řada Na vlastní cestě;
 3. Výchova – řada Kudy do života;
 4. Beletrie – řada Moc příběhu;
 5. Pro děti – řada Můžu ti číst?
 6. Poradenství v přelomových životních situacích – řada Jak dál, když…
Druh článku

Okružní list otce biskupa

Biskup

Náš otec biskup Jan posílá všemu lidu na území litoměřické diecéze tento okružní list, který naleznete v příloze.

"V této naléhavé době se domnívám, že musím oslovit všechny diecézány touto "encyklikou"... Bolelo by mne, kdyby byl někdo toho mínění, že jsme na něho zapomněli."

Mons. Jan Baxant

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 31. 1. 2021

4. neděle v mezidobí

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. a v týdnu večer v 18:00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Výuka náboženství pro 2. stupeň ZŠ, kterou vede P. Václav, se koná online každý čtvrtek od 16:00 hod. Ve skupině 1. a 2. třída pokračuje výuka beze změn každé úterý od 16:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Ostatní skupiny se znovu otevřou s obnovením školního vyučování.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 24. 1. 2021

3. neděle v mezidobí

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. a v týdnu večer v 18:00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Výuka náboženství pro 2. stupeň ZŠ, kterou vede P. Václav, se koná online každý čtvrtek od 16:00 hod. Ve skupině 1. a 2. třída pokračuje výuka beze změn každé úterý od 16:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Ostatní skupiny se znovu otevřou s obnovením školního vyučování.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 17. 1. 2021

2. neděle v mezidobí

*       Bohoslužby v našem kostele probíhají v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. a v týdnu večer v 18:00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Výuka náboženství pro 2. stupeň ZŠ, kterou vede P. Václav, se bude konat online každý čtvrtek od 16:00 hod. Ve skupině 1. a 2. třída pokračuje výuka beze změn každé úterý od 16:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Ostatní skupiny se znovu otevřou s obnovením školního vyučování.

Příloha

Druh článku

Tříkrálová sbírka 2021 - online

Logo

Tříkrálová sbírka se letos koná, ale pouze online. Přispět můžete pomocí bankovního převodu nebo platební karty přes stránky www.trikralovasbirka.cz/. Pokud by měl někdo problém s elektronickým způsobem platby, může se obrátit na P. Václava, který dar odešle. Peníze je možné nechat přímo u něj, v sakristii i v kanceláři na faře.

Druh článku

Alianční týden modliteb 2021 - online

V lednu se tradičně scházíme k modlitbám napříč křesťanských denominací v rámci tzv. aliančního týdne modliteb. Vždy jednotlivá církevní společenství v určených dnech hostí ostatní a duchovní se střídají ve službě Božímu slovu. Letos se tato iniciativa může konat maximálně online.
Proto přinášíme link - https://us02web.zoom.us/j/85793709541, na kterém se můžete vždy v 18.00 hodin připojit k modlitbám, které vedou:

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 10. 1. 2021

Svátek Křtu Páně

*       Bohoslužby v našem kostele budou probíhat v obvyklém pořádku: nedělní mše sv. v 9:00 hod. a 10:30 hod. a v týdnu večer v 18:00 hod., kromě středy, kdy je sloužena ranní mše sv. v 8:00 hod.

*       Výuka náboženství pokračuje ve skupině 1. a 2. třída beze změn každé úterý od 16:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Ostatní skupiny se znovu otevřou s obnovením školního vyučování.

Příloha

Druh článku

Ohlášení pohyblivých svátků

Milovaní bratři a sestry, oznamujeme vám, že tak jako nám Boží milosrdenství dopřálo radovat se ze slavnosti Narození Páně, budeme se radovat také ze Vzkříšení našeho Spasitele.

Na den 17. února připadne letos Popeleční středa a začátek posvátné doby postní.

Dne 4. dubna budeme s radostí slavit Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista,

dne 13. května bude slavnost jeho Nanebevstoupení,

dne 23. května slavnost Seslání Ducha Svatého,

dne 3. června slavnost Těla a krve Páně a

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 1. čtvrtletí 2021

Leden:

 • Za směřování k jednotě církve podle vůle Boží a ekumenickou spolupráci v Ústí nad Labem.
 • Abychom byli živými svědky křesťanské naděje v době pandemie.
 • Za Boží ochranu, pomoc a energii pro všechny zdravotníky.

Únor:

 • Ať se křesťané skrze modlitbu, půst a almužnu přibližují i svým srdcem k Bohu.
 • Za návrat k standardnímu způsobu vzdělávání v druhém pololetí.
 • Za uzdravení a obnovu rodinných a manželských vztahů.

Březen:

Druh článku