Farní ohlášky z neděle 15.8.2021

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

*      Od poloviny srpna budou v kostele za lavicemi přihlášky na náboženství. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Předpokládaný začátek vyučování v polovině září. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 8.8.2021

Nanebevzetí Panny Marie

19. neděle v mezidobí

*      Od poloviny srpna budou v kostele za lavicemi přihlášky na náboženství. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Předpokládaný začátek vyučování v polovině září. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku

Rozloučení s P. Václavem

Rozloučení

Od 1. srpna 2021 jsem přeložen jako administrátor do farního obvodu Sobotka. Poslední nedělní mši svatou budu sloužit v Ústí nad Labem v neděli 18. července v 10.30 hod. Přítomen budu i na závěr bohoslužby v 9.00 hodin. A srdečně vás zvu do Skorotic na farní dvůr, kde - doufejme za hezkého počasí - bude v 16.00 hodin sloužena venkovní mše svatá a poté bude příležitost setkat se, občerstvit se, popovídat si, rozloučit se, zazpívat si. Nebudu se zlobit, pokud do Skorotic donesete něco na stůl.

Požehnaný čas prázdnin.

P. Václav

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 11.7.2021

Květ

15. neděle v mezidobí

*      V neděli 18. července se uskuteční ve Skoroticích na faře po mši sv. v 16:00 hod. rozloučení s naším stávajícím kaplanem P. Václavem Novákem, který odchází na nové místo. Všichni jsou zváni na společné posezení a rozloučení.

*      Letní dětský tábor farnosti proběhne od 18. do 31. července. Pamatujme na děti a vedoucí a svěřujme je i celý průběh tábora do našich modliteb.

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2021

Červenec:

  • Za dobrý průběh farního tábora a Boží ochranu pro jeho účastníky.
  • Za všechny lidi postižené živelními katastrofami, aby neztratili víru, naději a chuť žít.
  • Na přímluvu sv. Jakuba za všechny, kdo jsou na cestách a za všechny, kdo hledají nový domov.
  • Za Boží posilu a ochranu pro paní Ottovou v těžké životní situaci.

Srpen:

Druh článku

Dopis farníkům

Vážení a milí farníci,

Blíží se prázdniny a také doba dovolených. Je to příležitost načerpat nové fyzické i duchovní síly.

Zakladatel Sokola Miroslav Tyrš je autorem věty: „V zdravém těle zdravý duch.“ Platí však jistě i věta obrácená v tom smyslu, že kde je zdravý duch, má to vliv i na zdraví těla. Člověk není jen jedno nebo druhé, ale tělesně - duchová bytost, pro kterou je nutné obojí. Zdravé tělo i zdravá duše.

Tělo potřebuje správnou stravu, čerstvý vzduch, pohyb a dobrý spánek.

Příloha

Druh článku

Sbírka na postižené tornádem na Moravě

Sbírka

Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na postižené ničivým tornádem na Moravě.

Číslo účtu je 4211325188/6800. Variabilní symbol 2002. Využít můžete uvedeného QR kódu.

Děkujeme za všechny příspěvky.

Kdo by chtěl přispět v hotovosti, může u P. Václava, který vybrané finance pošle na účet charity.

vklad darů ze soboty a neděle 26. a 27. 6. - 400 ,- Kč + 1.000,- Kč + 1.000,- Kč + 2.000,- Kč - potvrzení

Příloha

Druh článku

Poutní mše svatá v Žežicích v neděli 27.6.2021

sv. Petr a sv. Pavel

Zveme všechny na poutní mši svatou do kostela sv. Petra a Pavla v Žežicích, která se koná v neděli 27.6.2021 v 16.00 hod.

Je možné přijít procházkou z Krásného Března – konečná zastávka trolejbusu č. 55.

Plakátek s informací ke stažení v příloze.

Druh článku

Společné ukončení školního roku

Plakát

Srdečně zveme rodiny s dětmi na společné ukončení školního roku v pátek 11. června na Střekov. Zahájíme mší svatou v 17.00 ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (půl hodiny před mší sv. je možnost cvičit písně ke mši a přistoupit ke svátosti smíření), poté požehnáme kříž, který přeneseme a usadíme na farní zahradě ve svahu.

Následovat bude občerstvení formou opékání a donesených dobrot (o což prosíme hodné maminky a babičky).

Připraveny jsou samozřejmě hry pro děti školou povinné.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 6.6.2021

Slavnost Těla a Krve Páně

*      Dnešní neděli přijmou první svaté přijímání děti z naší farnosti při mši sv. v 10:30 hod.

*      V pátek 11. června se uskuteční v kostele a na faře na Střekově zakončení školního roku pro rodiny s dětmi. Na programu mše sv. od 17:00 hod., usazení kříže, opékání z vlastních zásob, soutěže a hry pro děti. Předpokládaný závěr ve 20:00 hod. Každého prosíme, aby si přinesl na lístečku předsevzetí pro čas prázdnin a dovolené. Bližší informace na plakátku v předsíni kostela.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 30.5.2021

Slavnost Nejsvětější Trojice

 

 *       Dnešní neděli zveme rodiny s dětmi na výlet na Vysoký Ostrý spojený s poutí k Nejsvětější Trojici.

Sraz bude odpoledne ve 14:45 u kaple Nejsv. Trojice na Nové Vsi (autobus č. 9 odjíždí ze zastávky divadlo ve 14:22). Zde putování zahájíme i zakončíme společnou modlitbou.

Odtud se vypravíme na vrch Vysoký Ostrý a okruhem zase zpět. Cestu dětem zpestří hry. Bude-li příležitost, můžeme si rozdělat oheň, myslete na to při přípravě svačiny. Délka trasy jsou asi 4 km.

Druh článku