Slavnost všech svatých

Milí bratři a sestry, srdečně vás zdravím v předvečer velkého svátku Všech svatých. Naše možnosti budou značně omezené vzhledem ke zdravotní situaci, ale radost z jistoty nebe to neubírá. Myslíme na nekonečný zástup těch, kteří nás předešli.

Slovo k této době

Milí bratři a sestry,

Srdečně Vás všechny zdravím a chtěl bych se na vás obrátit slovem, které jsem pronesl v naší farnosti během bohoslužeb na 28. neděli během roku. Doufám, že vám zvláště v těchto dnech, poslouží.

V této době, která budí obavy se můžeme opřít o potěšující slova žalmu 23, která jsme četli v dnešní liturgii.

„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, občerstvuje mou duši.“ Je to Bůh, který vnáší světlo do našeho nitra, který hojí a zbavuje strachu.

Druh článku

Úmrtí pana Žahoura

V pátek 9. října 2020 ve věku 83 let po delší těžké nemoci zemřel náš dlouholetý kostelník pan Jan Žahour. Pohřeb se koná v pátek ve 14.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za jeho věrnou službu pro farnost mu upřímně děkujeme a vyprošujeme blažené patření na Boha.

Mše svatá je veřejná bez omezení počtu účastníků (bez rezervace) a bude-li souhlasit rodina, bude také přenášena na webu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 11. 10. 2020

28. neděle v mezidobí

*      Od 12. října vláda omezuje účast na bohoslužbě v počtu maximálně 10 osob. Bohoslužby proto od pondělí upravujeme takto:

Každý den budou dvě mše sv. a to v 7.30 a v 18.00 hod.

Půl hodiny před každou bohoslužbou příležitost ke sv. zpovědi. Maximální počet účastníků deset. Z toho důvodu jsou za lavicemi na celý týden formuláře, do kterých se prosíme zapisujte, aby počet účastníků bohoslužeb nepřesáhl povolený počet.

Příloha

Druh článku

Pěšky Santiago de Compostela - se nekoná

Plakát

Avizované setkání se tuto středu nekoná. Náhradní termín bude stanoven až se situace kolem koronaviru opět stabilizuje.

Zveme na povídání a promítání o pěší pouti do Santiaga, kterou absolvoval náš katechumen Jakub Tomaštík.

Akce se koná v kostele po večerní mši svaté v úterý 13. října  cca v 18:45.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 4. 10. 2020

27. neděle v mezidobí

*      "Vláda omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá."

*      Každý čtvrtek se koná pravidelná eucharistická adorace od 17.15.

*      Společenství Magnificat se sejde poprvé v pondělí 5. října v 16:30 hod. na faře, sál Nazaret.

Příloha

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 4. čtvrtletí 2020

Říjen:

  • Za Boží požehnání pro nově zvolené zastupitele a senátory a stávající představitele státu.
  • Za celosvětové ukončení pandemie koronaviru a zachování bohoslužeb a farních aktivit.
  • Za misie a za nová duchovní povolání.

Listopad:

  • Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje.
  • Za požehnání operace členky živého růžence.
  • Za Boží požehnání a dary Ducha svatého pro otce biskupa a diecézní kněžské společenství.

Prosinec:

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 27. 9. 2020

26. neděle v mezidobí

*      Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz. Výuka již začala. Změny v časovém harmonogramu:

Příprava na 1. sv. přijímání: pondělí 14:45 – 15:30 hod

1. – 2. třída: úterý 16 - 16:45 hod     

3. – 5. tř.:      úterý 15:45 – 16:30 hod.

Příloha

Druh článku

Viničná mše - 4. října v 10.30 hod.

Římskokatolciká farnost arciděkanství Ústí nad Labem uvítá v neděli 4. října 2020 ekumenickou skupinu JIZEROŠ, která při bohoslužbě v 10.30 hod. provede "Viničnou mši"

Jedná se o skupinu lidí, která velice rádá zpívá a svým zpěvem předává radost věřícím na Jablonecku a Liberecku. V neděli 4. října zavítá také do Ústí nad Labem, aby zazpívala i v našem městě. Viničnou mši složil Marcel Fox Štěpánek.

Přejeme příjemný zážitek a radostné prožití mše svaté s nevšedním hudebním doprovodem.

Všechny srdečně zveme.

Druh článku

Nasvícení kostela

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Magistrát města Ústí nad Labem pod záštitou primátora PhDr. Ing. Petra Nedvědického vybudoval barevné nasvícení kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem.

Nasvícení více zvýrazní náš kostel a přitáhne větší pozornost veřejnosti.

Slavnostní rozsvícení se bude konat v pondělí 28. září od 20.00 hodin na Kostelním náměstí.

Všechny srdečně zveme.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 20. 9. 2020

25. neděle v mezidobí

*      Přihlášky na náboženství pro nový školní rok naleznete vzadu na stolku. Vyplněné, prosíme, odevzdávejte v kanceláři fary nebo v sakristii. Přihláška je také na webu farnosti www.farnost-usti.cz. Výuka začne od pondělí 21. 9. Došlo také k drobným změnám v rozpisu hodin náboženství:

Příprava na 1. sv. přijímání: pondělí 14:45 – 15:30 hod

1. – 2. tř.: úterý 16:00 - 16:45 hod

Příloha

Druh článku