Farní ohlášky z neděle 17.7.2022

kostel sv. Anny v Tisé

16. neděle v mezidobí

* Od 16. – 29. 7. probíhá dětský tábor v naší farnosti. Pamatujme v modlitbách na naše děti a jejich vedoucí.

* V neděli 24. 7. od 16:00 hod. se uskuteční poutní mše sv. v kostele sv. Anny v Tisé. Při této příležitosti bude posvěcena nově zrestaurovaná socha Schönsteinského anděla. V tento den se nekoná mše sv. v kostele Sv. Tří králů v Libouchci, která bude přesunuta na 1. neděli v srpnu, tj. 7. 8., a v Tisé v tento den tedy obvyklá mše sv. nebude. Srdečně zveme všechny poutníky na pouť za sv. Annou do Tisé.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova