Farní ohlášky z neděle 7.8.2022

Nanebevzetí Panny Marie

19. neděle v mezidobí

* Poutní mše sv. k Panně Marii Nanebevzaté se uskuteční v neděli 14. 8. při mši sv. v 9:00 hod. a v 10:30 hod. Srdečně zveme všechny farníky. Úklid kostela před farní poutí proběhne v pátek 12. 8 po večerní mši svaté – čím více pomocníků, tím dříve bude hotovo. Děkujeme!

* Slavnostní odhalení busty Mons. Karla Otčenáška proběhne v kostele Narození Panny Marie v Trmicích v neděli 28. 8. v 11:00 hod. Slavnostní mši sv. budou koncelebrovat Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický a Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký. Po mši sv. následuje příležitost k setkání v sále restaurace U Kastnerů v Trmicích.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova