Farní ohlášky z neděle 12.6.2022

Slavnost Nejsvětější Trojice

* Země se modlí. Každou středu se modlíme růženec od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za mír, náš národ, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné.

* V úterý  14. června od 16.00 hod. v sále JP.II. proběhne poslední příprava dětí, které mají letos přistoupit ke sv. přijímání.

* 1. svaté přijímání se uskuteční v neděli 19. června při mši sv. v 10.30 hod. Pamatujme na děti a jejich rodiče v modlitbě.

* Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 15 hod., sál Nazaret. Na programu duchovní téma, diskuze, modlitba, občerstvení. Setkání se účastní zčásti i kněz. Srdečně zveme naše seniory.

* Celostátní setkání mládeže proběhne letos od 9. – 14. srpna v Hradci Králové. Možnost registrace na webových stránkách celostatnisetkanimladeze.cz.

* V pátek 24. června bude mimořádně mše sv. v 18: 00 hod. ve Skoroticích a poté setkání mládeže a táborák na závěr školního roku.

* V neděli 26.6. v 16:00 hod. zveme všechny na poutní mši svatou do kostela sv. Petra a Pavla v Žežicích.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova