Jarní prázdniny v Příchovicích

zima

Zveme děti a mládež prožít letošní jarní prázdniny v Příchovicích.

 

Sejdeme se v pátek 18.2.2022 v 15.00 hod. na Hlavním nádraží v Ústí nad Labem.

S sebou vezměte zejména peníze na vlak (cca 150,- Kč) a na příspěvek za ubytování, teplé oblečení do hor, spacák, přezůvky.

Předpokládaný návrat v sobotu 26.2.2022 v odpoledních hodinách.

 

Bližší informace u Tobiáše Velinského, tel.č. 721 370 521

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 13.2.2022

Panna Marie

6. neděle v mezidobí

*      Naše farnost se připojuje ke vzniklé iniciativě Země se modlí, ve které se spojují některé evropské země. Modlíme se každou středu od 18:00 hod. venku před vchodem našeho kostela u zobrazení Panny Marie za náš národ a celou společnost, za církev a její vedení, za naši vládu, naše blízké a nás samotné. Více informací na webových stránkách www.zemesemodli.cz.

Druh článku

Příchovická Křižovatka

Příchovická křižovatka

Milí přátelé, před Vánoci vydalo nakladatelství Triton knížku s názvem Příchovická křižovatka. Snažil jsem se v ní zachytit to, co Bůh vykonal v mém životě i za přispění mnoha zajímavých osob.  Kniha je tedy především svědectvím. Ohlížím se v ní za malými i většími okolnostmi, událostmi a lidmi, kteří vznik příchovického centra a později i Sekce pro mládež ČBK, provázeli.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16.1.2022

P. Marie

2. neděle v mezidobí

*      Tuto neděli 16. 1. 2022 se koná závěrečná ekumenická bohoslužba v rámci Aliančního týdne modliteb v modlitebně Církve bratrské (V Zahrádkách 1011/33 UNL - Klíše). Začátek v 18.00 hod. Promluvu má P. Miroslav Šimáček.

*      Srdečně zveme všechny, kteří se podíleli na stavění a hlídání výstavy betlémů na setkání tzv. betlémářů, které se uskuteční v pondělí 17. ledna od 17:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Zváni jsou všichni, kdo jakýmkoli způsobem přispěli k tvorbě a uskutečnění výstavy.

Druh článku

Alianční týden modliteb 9.1. - 16.1.2022

V lednu se tradičně scházíme k modlitbám napříč křesťanských denominací v rámci tzv. aliančního týdne modliteb. Vždy jednotlivá církevní společenství v určených dnech hostí ostatní a duchovní se střídají ve službě Božímu slovu.

Letos tento týden proběhne od 9. ledna do 16. ledna 2022.

Program: začátky vždy v 18.00 hod.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 9.1.2022

Svátek Křtu Páně

*      Alianční týden modliteb proběhne od 9. – 16. ledna. První ekumenická bohoslužba se uskuteční dnešní neděli v 18:00 hod. v kapli na faře. Ostatní informace na plakátku v předsíni kostela.

*      Srdečně zveme všechny, kteří se podíleli na stavění a hlídání výstavy betlémů na setkání tzv. betlémářů, které se uskuteční v pondělí 17. ledna od 17:00 hod. na faře, sál Jana Pavla II. Zváni jsou všichni, kdo jakýmkoli způsobem přispěli k tvorbě a uskutečnění výstavy.

Druh článku

VÝSTAVA BETLÉMŮ 16.12.2021 - 2.1.2022

Ve čtvrtek 16. 12. v 16:00 hodin byla v našem kostele zahájena 35. výstava betlémů, která potrvá do 2. 1. 2022. Otevírá se tím klidný a duchovní prostor pro všechny kolemjdoucí, kteří se chtějí v době adventu a nadcházejících svátků pozastavit, zamyslet nad smyslem Vánoc, nebo třeba jen nadechnout slavnostní atmosféry. I pravidelní účastníci bohoslužeb se mohou potěšit řadou krásných betlémů, které často zapůjčujeme přímo od jejich tvůrců i muzeí.

Srdečně Vás zveme k zhlédnutí naší výstavy. Kéž Vám chvíle zde strávené přinesou radost a pokoj.

Příloha

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 12.12.2021

  1. neděle adventní

* Předběžně oznamujeme, že od 16. 12. do 2. 1. pořádá naše farnost opět tradiční výstavu betlémů. Obracíme se již takto předem na všechny farníky s naléhavou prosbou o pomoc při instalaci výstavy v těchto dnech do 15. 12. a s jejím následným hlídáním po dobu jejího otevření. Rádi bychom vás požádali, abyste s touto službou počítali a vyhradili si na ni v době adventu a Vánoc potřebný čas. S pomocí při instalaci je možné se domluvit s pí. Monikou Velinskou nebo s farní kanceláří (tel. 604201533).

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 28.11.2021

adventní věnec - rodina
  1. neděle adventní

*      V sobotu 4. prosince proběhne ve 14:00hod. poutní mše sv. v kostele sv. Mikuláše v Čermné. V tomto kostele bývá mše sv. jen jednou do roka, proto je to dobrá příležitost tam připutovat. Srdečně zveme.

*      Pravidelné „Hovory o víře“ proběhnou na téma o synodě, kterou vyhlásil papež František.  Uskuteční se ve čtvrtek 2. 12. od 19:00 hod. na faře, sál Sinaj.

Druh článku