Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 16. 5. 2021

7. neděle velikonoční

*       Májové pobožnosti v měsíci květnu probíhají v našem kostele ve všední dny kromě středy a neděle po každé mši sv. Hovoříme o modlitbě růžence z pohledu sv. papeže Jana Pavla II. Srdečně zveme k účasti.

*       Od pondělí 17. 5. začne znovu výuka náboženství pondělních a úterních skupin. Pravidelná výuka čtvrteční skupiny, kterou vede P. Václav, již běží.

*       V pondělí 17. 5. se jako obvykle koná příprava na první svaté přijímání od 16:00 hod.

Příloha

Druh článku

Bohoslužba na poděkování dne 10. května 2021

V pondělí 10. května litoměřický biskup Jan Baxant, spolu s řadou koncelebrujících kněží, slavil bohoslužbu na poděkování za obdržená dobrodiní v životě otce Mirka Šimáčka, který slavil  sedmdesáté výročí narozenin a čtyřicátépáté výročí kněžského svěcení. Při této příležitosti zazpíval latinsky P. Pavel Jančík skladby Ave Maria a Panis angelicus. 

Všem, kteří slavnosti přispěli svou pomocí děkujeme. Na následujícím odkazu můžete shlédnout krátký záznam.

https://www.youtube.com/watch?v=BGTnO0ydmTw

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 9.5.2021

*      Májové pobožnosti v měsíci květnu probíhají v našem kostele ve všední dny kromě středy a neděle po každé mši sv. Srdečně zveme k účasti.

*      V pondělí 10. května bude večerní mše sv. v 18:00 hod. slavena na poděkování za 70 let života a 45 let kněžské služby P. Mirka Šimáčka. Hlavním celbrantem bude Mons. Jan Baxant, litoměřický biskup. Všichni jsou zváni ke společnému poděkování za prošlou cestu.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 2.5.2021

5. neděle velikonoční

 

*      Májové pobožnosti v měsíci květnu budou v našem kostele probíhat ve všední dny kromě středy a neděle po každé mši sv. Srdečně zveme k účasti.

*      Pátek 7. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. Možnost přijetí svátosti smíření a sv. přijímání s přislíbeními prvních pátků, po mši sv. eucharistická adorace.

Druh článku

Růžencový maraton

Papež František si přeje uskutečnit v letošním měsíci květnu iniciativu modlitebního růžencového maratonu z různých mariánských poutních míst. Na každý den vybral úmysl související s pandémii koronaviru. Tyto úmysly jsou uvedeny níže a také v příloze na straně 2. My zde v Ústí nad Labem poutní míst nemáme, ale myslím, že se můžeme připojit každý z nás soukromě, nebo v rodinném společenství. A klidně můžeme také připojit aktuální prosbu - za zachování právní definice manželství jako společenství muže a ženy.

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu

Druh článku

Bohoslužby bez omezení počtu účastníků a se zpěvem

Nejvyšší správní soud v rozsudku z 22. dubna 2021 konstatoval neústavnost většiny opatření Ministerstva zdravotnictví týkajících se bohoslužeb. Nová opatření 23. dubna se již o bohoslužbách výslovně nezmiňují. Proto již neplatí omezení společného zpěvu a striktní omezení počtu účastníků bohoslužeb.

I nadále ale v kostele:

 • nosíme respirátor nebo nanoroušku,
 • dodržujeme dvoumetrové rozestupy mezi osobami, které nejsou členy téže domácnosti,
 • před vstupem si desinfikujeme ruce.
Druh článku

Manželská setkání 2021

Pár na pláži

V příloze naleznete informace a pokyny k účasti na Manželských sektáních 2021, které se letos konají v termínu 17. - 24. července v Blatné. Doporučujeme účast všem maželům.

Letní kurs Manželských setkání je programem zaměřeným na harmonické manželství a odpovědné rodičovství.

Jeho náplní jsou přednášky s tématikou vzájemných vztahů muže a ženy a následná práce ve skupinkách.

Druh článku

Sčítání lidu 2021 a nabídka pomoci

Logo

V těchto dnech probíhá elektronická fáze sčítání obyvatelstva. Vyplnit sčítačí formulář je možné na adrese: onlinescitani.cz. Sčítání je povinné, kdo se nesečte elektronicky, tomu budou doručeny papírové formuláře sčítacími komisaři.

Mezi otázkami jsou dva nepovinné údaje - národnost a příslušnost k náboženství/církvi. Našimi pastýři jsme vyzváni k tomu, abychom se jako lidé pokřtění k církvi přihlásili. Do kolonky se vpisuje tento správný název: "Církev římskokatolická".

Druh článku

Zpravodaj Setkávání - březen 2021

Elektronická verze farního zpravodaje Setkávání - XXII. ročník - 1. číslo

Obsah:

 • Rozpis velikonočních bohoslužeb
 • Úvodní slovo
 • Z listu papeže Františka "Patris Corde"
 • P. Jan Rybář
 • 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily
 • Farníci kolem nás
 • Velikonoce - Chrám Božího hrobu

Denní modlitba církve a prostor k rozjímání během tridua

Plakát

Srdečně zveme na společnou modlitbu církve o velikonočním triduu.

Zelený čtvrtek

 • po večerních obřadech do 22.00 hod. - kostel otevřen k soukromé modlitbě

Velký pátek

 • 8.30  hod. - ranní chvály s modlitbou se čtením
 • 9.00 - 12.00 hod. - kostel otevřen k soukromé modlitbě

Bílá sobota

 • 8.30 hod. - ranní chvály s modlitbou se čtením
 • 9.00 - 15.00 hod. - modlitba u Božího hrobu

Zmrtvýchvstání Páně

 • 18.00 - slavnostní nešpory

Příloha

Druh článku