24.10. - koncert a bohoslužba v Libouchci

plakát - koncert

V neděli 24.10.2021 v 16.00 hod. se  koná v kostele Sv. Tří králů v Libouchci " Koncert ARPA GRAZIOSO pro kapli Botschen". Hraje Trio s harfou a zpěvem (harfa, housle, viola).

Koncert zazní na podporu snažení o záchranu kaple Botschen, kulturní památky nedaleko obce Libouchec.

Všichni jste srdečně zváni.

Pravidelná bohoslužba bude sloužena po skončení koncertu, cca od 17.00 hod.

Druh článku

Úmysly modliteb na 4. čtvrtletí 2021

modlitba  - růženec

Společenství živého růžence - úmysly modliteb na 4. čtvrtletí 2021

říjen :         

- za dary Ducha svatého pro správné rozhodnutí při volbách

- na přímluvu sv. Ludmily, aby rodiče a prarodiče dávali dobrý příklad a povzbuzení ve víře dětem a vnuků

- za uzdravení těla i duše pro naše nemocné paní Ottovou, Rehákovou, Waňkovou, Pražanovou a všechny nemocné ve farnosti                

listopad :    

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 26.9.2021

slunce

26. neděle v mezidobí

*      Výuka náboženství již započala! V kostele za lavicemi naleznete přihlášky. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 19.9.2021

25. neděle v mezidobí

* Výuka náboženství začíná v úterý 21. 9. a ve čtvrtek 23. 9. V kostele za lavicemi naleznete přihlášky. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

Ve dnech 11. - 12. 9. a 18. - 19. 9. bude náš farní kostel Nanebevzetí Panny Marie otevřen pro veřejnost v rámci konání Dnů evropského dědictví. Všechny srdečně zveme.

Otevírací doba: sobota 11.9. a 18.9. od 10.00 hod. do 16.00 hod., neděle 12.9. a  19.9. od 12.00 do 16.00 hod.

Jako doprovodný program zazní varhanní koncert vždy od 14.00 do 16.00 hod.

Druh článku

Pozvání pro rodiče dětí, které se budou připravovat na první svaté přijímání

Ježíš s dětmi

Milí rodiče dětí, které se v tomto školním roce budou připravovat na první svaté přijímání,

srdečně Vás zveme na informační rodičovské setkání, které proběhne v neděli 12. září od 18:00 do 19:00 hod. na faře v sále Sinaj. Bude zde prostor pro vzájemné poznání a také seznámení se způsobem, jak budou děti připravovány a jak jim v tom rodina může být nápomocna. Prosím o účast všechny, kterých se to týká.

Představení těchto dětí farníkům proběhne v neděli 19. září během mše sv. od 10:30.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 5.9.2021

Květina

23. neděle v mezidobí

*      Od poloviny srpna budou v kostele za lavicemi přihlášky na náboženství. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Předpokládaný začátek vyučování v polovině září. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 15.8.2021

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

*      Od poloviny srpna budou v kostele za lavicemi přihlášky na náboženství. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Předpokládaný začátek vyučování v polovině září. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 8.8.2021

Nanebevzetí Panny Marie

19. neděle v mezidobí

*      Od poloviny srpna budou v kostele za lavicemi přihlášky na náboženství. Prosíme, přihlašujte svoje děti na nový školní rok. Přihlášky je možno odevzdat v sakristii knězi, nebo ve farní kanceláři. Předpokládaný začátek vyučování v polovině září. Při křtu dětí si vždy připomínáme, že především rodiče mají zodpovědnost za předávání víry svým dětem. Vyučováním náboženství se jim snažíme pomáhat. Přihlaste proto zvláště děti, které začínají školní docházku.

Druh článku

Rozloučení s P. Václavem

Rozloučení

Od 1. srpna 2021 jsem přeložen jako administrátor do farního obvodu Sobotka. Poslední nedělní mši svatou budu sloužit v Ústí nad Labem v neděli 18. července v 10.30 hod. Přítomen budu i na závěr bohoslužby v 9.00 hodin. A srdečně vás zvu do Skorotic na farní dvůr, kde - doufejme za hezkého počasí - bude v 16.00 hodin sloužena venkovní mše svatá a poté bude příležitost setkat se, občerstvit se, popovídat si, rozloučit se, zazpívat si. Nebudu se zlobit, pokud do Skorotic donesete něco na stůl.

Požehnaný čas prázdnin.

P. Václav

Druh článku

Farní ohlášky z neděle 11.7.2021

Květ

15. neděle v mezidobí

*      V neděli 18. července se uskuteční ve Skoroticích na faře po mši sv. v 16:00 hod. rozloučení s naším stávajícím kaplanem P. Václavem Novákem, který odchází na nové místo. Všichni jsou zváni na společné posezení a rozloučení.

*      Letní dětský tábor farnosti proběhne od 18. do 31. července. Pamatujme na děti a vedoucí a svěřujme je i celý průběh tábora do našich modliteb.

Druh článku

Úmysly farního živého růžence - 3. čtvrtletí 2021

Červenec:

  • Za dobrý průběh farního tábora a Boží ochranu pro jeho účastníky.
  • Za všechny lidi postižené živelními katastrofami, aby neztratili víru, naději a chuť žít.
  • Na přímluvu sv. Jakuba za všechny, kdo jsou na cestách a za všechny, kdo hledají nový domov.
  • Za Boží posilu a ochranu pro paní Ottovou v těžké životní situaci.

Srpen:

Druh článku

Dopis farníkům

Vážení a milí farníci,

Blíží se prázdniny a také doba dovolených. Je to příležitost načerpat nové fyzické i duchovní síly.

Zakladatel Sokola Miroslav Tyrš je autorem věty: „V zdravém těle zdravý duch.“ Platí však jistě i věta obrácená v tom smyslu, že kde je zdravý duch, má to vliv i na zdraví těla. Člověk není jen jedno nebo druhé, ale tělesně - duchová bytost, pro kterou je nutné obojí. Zdravé tělo i zdravá duše.

Tělo potřebuje správnou stravu, čerstvý vzduch, pohyb a dobrý spánek.

Příloha

Druh článku