Farní ohlášky z neděle 12.3.2023

Bible

3. neděle postní

*        Každý čtvrtek je v našem kostele od 17:15 vystavena Nejsvětější svátost s možností tiché adorace. Všichni jsou zváni k osobní modlitbě.

*        V postní době každý pátek probíhá v našem kostele od 17:15 hod. křížová cesta, kterou vedou jednotlivá farní společenství. V pátek 17. 3. povede křížovou cestu mládež. Zároveň připomínáme a zveme k účasti na Velkopáteční křížovou cestu na Mariánskou skálu, která se uskuteční 7. 4. od 14:00 hod.

*        V pátek 17. 3. se bude konat v našem kostele od 14:30 hod. pohřeb našeho dlouholetého varhaníka p. Petra Kratochvíla, který zemřel po těžké nemoci ve věku 73 let.

*        Zveme naše farníky, kteří by chtěli pomáhat se čtením při mši sv., ať se přihlásí u našich kněží. Zváni jsou i ti, kteří již pravidelněji čtou. Pro všechny bude uspořádán krátký lektorský kurz čtení z Písma.  

*        Oznamujeme změnu termínu konání večerů přednášek „Hovory o víře“, které se nyní budou konat každou 2. středu v měsíci na faře v sále Jana Pavla II. od 17:00 hod. 1. setkání proběhne ve středu 12. dubna.

*        Mše sv. pro rodiny s dětmi, kterou doprovází schola složená z našich dětí a mládeže, proběhne v neděli 19. 3. od 10:30 hod. v našem kostele. Srdečně zveme všechny děti k účasti na této tzv. „Dětské mši sv.“

*        V tutéž neděli 19. 3. odpoledne od 15 do 17 hod. se bude konat na faře, sál Sinaj, Misijní tvoření, a to nejen pro děti, zúčastnit se mohou všichni zájemci. Vyrábět se budou dekorace pro misijní jarmark, výtěžek půjde místní církvi v syrském Aleppu, které zasáhlo zemětřesení. Hostem akce bude P. Pavel Morávek, diecézní ředitel Papežských misijních děl.

*        V neděli 19. 3. se též uskuteční od 16:00 hod. v kostele sv. Josefa ve Vaňově poutní mše sv. ke sv. Josefu. Bližší informace, včetně autobusového spojení, na plakátku v předsíni kostela.

Druh článku
Farnost
Klíčová slova